سایت سازمان 19 بهمن

 

اعلامیه در باره‌ی شرکت در مبارزه‌ی مسلحانه

---

چگونه می‌توان در مبارزه‌ی مسلحانه شرکت کرد و چگونه می‌توان به پلیس ضربه زد

 

 

همه می‌توانند در مبارزه‌ی رهائی‌بخشی که شروع شده با حداقل امکان و ارتباط شرکت کنند. کارهای کوچک وقتی جمع می‌شوند تاثیرات بزرگی بر جای می‌‌گذارند و خود نیز به تجربه‌ی کارهای بزرگ بعدی تبدیل می‌شوند.

 

چه کارهائی می‌توان انجام داد؟

 

می‌توان با تهیه‌ی یک بطری تقریبأ نازک یک لیتری که در آن نزدیک به سه‌چهارم لیتر بنزین و یک‌چهارم لیتر روغن موتور ریخته شده و دهانه‌ی بطری با یک فتیله‌ی پارچه‌ای که قسمتی از آن در داخل بطری و قسمتی در خارج قرار دارد یک کوکتل مولوتف ساده درست کرد و با آتش‌زدن فتیله و پرتاب آن به زیر یا به داخل ماشین پلیس ماشین را نابود ساخت.

 

می‌توان با قراردادن میخ‌های چند پر زیر لاستیک‌های ماشین پلیس آن را پنچر کرد و یا با چاقو آن را درید.

 

می‌توان با قراردادن ترقه‌های پرصدا زیر لاستیک‌های ماشین، اعصاب پلیس را فرسوده ساخت و یا با چاقو لاستیک‌های آن را درید.

 

می‌توان با ریختن مقداری شن ریزه و یا شکر در مخزن بنزین ماشین آن‌ها را از حرکت انداخت.

 

می‌توان اعلامیه‌ی انقلابی نوشت و به طرق مختلف پخش نمود.

 

می‌توان با رنگ یا دوده که مقداری به روغن موتور آغشته است روی دیوارها شعار انقلابی نوشت.

 

می‌توان روی مقوا شعارهای انقلابی نوشت، از این مقوا یک نخ محکم رد کرد و به سر دیگر نخ یک تکه سنگ وصل کرد و سپس آن را بر روی سیم‌های برق انداخت.

 

می‌توان با نامه و تلفن به پلیس اطلاعات دروغین داد که ضمنأ مزاحم کار چریک‌ها نیز نمی‌شود و از این راه، اعصاب پلیس را خرد کرد.

 

می‌توان به خائنین شناخته‌شده‌ی کوچک و بزرگ و همکاری‌کنندگان با پلیس نامه نوشت، خیانت آن‌ها را محکوم کرد، انزجار خود را نشان داد و عواقب خیانت و همکاری‌شان را به آن‌ها گوشزد نمود.

 

هر کسی با حداقل امکان و ارتباط می‌تواند همه‌ی این کارها را و ده‌ها فعالیت دیگر از این نوع را انجام دهد و به این وسیله در مبارزه‌ی مسلحانه‌ی رهائی‌بخش شرکت کند.

 

 

ننگ بر شاهی که پایه‌ی حکومت خود را بر قتل و شکنجه‌ی عزیزترین فرزندان ما گذاشته است!

 

افتخار بر کسانی که در حد خود به مبارزه‌ی مسلحانه‌ی رهائی‌بخش کمک می‌کنند!

 

 

---

بازگشت