سایت سازمان 19 بهمن

 

اعلامیه در باره‌ی شاه بیگانه پرست

---

کی عامل بیگانه است، چریک ها یا شاه؟

 

 

تبلیغات‌چی‌های شاه مزدور با کمال حماقت می‌کوشند چریک‌های ازجان‌گذشته‌ی انقلابی را عامل بیگانه قلمداد کنند. این خصلت ستمگران در سراسر تاریخ بوده است که انقلابیون را عوامل بیگانگان بنامند. زیرا هیچ وقت اعتراف نمی‌کنند که پایه‌های حکومت‌شان بر شانه‌های خون‌آلود مردم زحمت‌کش قرار دارد و اینک خشم و کینه‌ی مردم این پایه‌ها را به لرزه درآورده است.

 

اما در این جا حکومتی ما را بیگانه می‌نامد که چندین هزار مستشار آمریکائی بر قشون‌اش مسلط هستند و امر و نهی می‌کنند و تابع دادگاه‌های ایرانی هم نیستند. پاسبان‌های‌اش به مسلسل اسرائیلی مسلح‌اند و فرودگاه‌های‌اش به اشاره‌ی استعمارگران در اختیار خلبانان اسرائیلی آماده قرار داده شده است تا سوخت‌گیری و تمرین کنند و برای بمباران خلق فلسطین آماده شوند.

 

حکومتی که ثروت‌های بی‌کران مردم محروم ما را هم‌چون نفت، اورانیوم، سرب، مس، آشکارا و پنهانی می‌دزدد و به اربابان خارجی‌اش تقدیم می‌کند. اما شاه که خود سرکرده‌ی این باند راهزنان است، فقط پس از آن که مقاومت و مبارزه‌ی خلق را در دریائی از خون خفته نموده، توانسته است ما مردم این کشور را به زنجیر بکشد و دچار خفقان سازد.

 

اما چریک‌ها چه کسانی هستند؟

 

آن‌ها جوانان ازجان‌گذشته‌ای هستند که عشق به آزادی خلق و ایمان به آینده‌ی بزرگ آنان را به حرکت درمی‌آورد. آنان مجاهدینی هستند که مرگ را با آغوش باز می‌پذیرند، زیرا ایمان دارند که راه آنان ادامه خواهد یافت و با افتادن یک فدائی، چندین فدائی تازه جای او را خواهند گرفت. به همین خاطر است که شاه، سرکرده‌ی این راهزنان جنایت‌کار این اندازه از چریک‌ها وحشت دارد و با شنیدن نام آن‌ها چون مار زخم‌خورده به خود می‌پیچد. چریک‌ها شجاع‌ترین و آگاه‌ترین فرزندان خلق هستند که هم‌چون کاوه آهنگر با ضحاک ستم‌گر عصر پنجه افکنده‌اند. آن‌ها با دست خالی شروع می‌کنند؛ به کمک طپانچه‌ای که تصرف کرده و یا خریده‌اند بانکی را مصادره می‌کنند تا احتیاجات مالی مبارزه‌ی انقلابی را برآورده سازند. به کلانتری‌ها حمله می‌کنند تا مسلسل اسرائیلی را تصرف کنند و با آن علیه دشمنان خلق و دوستان آمریکا و اسرائیل بجنگند. آن‌ها هر چه لازم داشته باشند از خود دشمن به زور خواهند گرفت.

 

پس این حرف که چریک‌ها از فلان دولت خارجی یا اشخاصی هم‌چون پناهیان پول یا اسلحه گرفته‌اند، کاملاً مسخره است. ما جز مردم محروم و ستم‌کشیده‌ی خویش تکیه‌گاهی نداریم.

 

 

مرگ بر شاه جنایت‌کار نوکر دست‌بسته‌ی آمریکا و انگلیس!

زنده‌باد مبارزه‌ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی است!

---

بازگشت