سایت سازمان 19 بهمن

 

اعلامیه در باره‌ی اعدام فرسیو

---

چرا فرسیو اعدام شد؟

 

 

به دنبال اعدام انقلابی فرسیو، حکومت شاه که از وحشت و خشم به لرزه افتاده به یک بازی تبلیغاتی دست زده است. دستگاه‌های تبلیغاتی شاه به کمک دستگاه‌های تبلیغاتی تسلیم‌طلبان ورشکسته تاکید می‌کنند که کشتن فرسیو یک ترور فردی است و اضافه می‌کنند که رهبران انقلابی جهان ترور فردی را تقبیح کرده‌اند. شاه که خود در رأس باند جنایت‌کاران مزدور آمریکا و انگلیس قرار دارد، اکنون به رهبران انقلابی استناد می‌جوید تا با این چپ‌نمائی مسخره، توده‌ها را فریب دهد و از تاثیر تکان‌دهنده‌ی اعدام انقلابی فرسیو بر ذهن آنان کم کند و جنایت بعدی‌اش را توجیه نماید.

 

و اکنون توضیح چریک‌های فدائی خلق:

 

کشتن فرسیو یک ترور فردی نبود و ما آن قدر کوتاه‌فکر نیستیم که خیال کنیم با از بین بردن چنین مهره‌هائی می‌توان به تسلط امپریالیسم آمریکا و انگلیس خاتمه داد. کشتن فرسیو تنها جوابی بود که می‌توانستیم به قانون‌شکنی حکومت شاه بدهیم.

 

سیزده تن انقلابی رزمنده‌ی سیاهکل برای مردم و به خاطر نجات ایران از قید اسارت بیگانه جنگیدند. اما دادگاه‌های فرمایشی نظامی شاه آن‌ها را در یک چشم به هم زدن "محاکمه" کرد و به تیرباران محکوم نمود. حکم اعدام این رزمندگان فدائی خلق توسط دادستان و رئیس دادرسی ارتش شاه امضاء شد. این محاکمه و این حکم سراسر غیرقانونی و ضدخلقی بود. فرسیو می‌بایست توسط مردم محاکمه شود و به سزای عمل ننگین خود برسد. ولی آیا مردم ما می‌توانستند از حکومت شاه بخواهند که فرسیو را به دادگاه انقلابی بکشاند؟ آیا تنها اظهار چنین مطلبی کافی نبود تا گوینده‌اش را تیرباران کنند؟ بر همین اساس حکم اعدام انقلابی در صبح چهارشنبه 18 فروردین به دست یک دسته از چریک‌های فدائی خلق اجراء گردید.

 

پیروزباد جنبش چریکی خلق ما!

نابودباد سلطه‌ی ددمنشانه شاه، نوکر دست‌به‌سینه‌ی اربابان آمریکائی و انگلیسی!

عزیز و جاویدان‌باد خاطره‌ی پانزده شهید رزمنده‌ی سیاهکل!

 

---

بازگشت