سایت سازمان 19 بهمن

 

اعلامیه در باره‌ی حمله به پاسگاه کلانتری قلهک

---

چریک‌های فدائی خلق برای خلق توضیح می‌دهند

 

 

شهربانی کل کشور به دنبال حمله‌ی دلیرانه‌ی چریک‌های فدائی به پاسگاه کلانتری قلهک، تصرف یک قبضه مسلسل و آتش زدن ماشین‌های کلانتری، اعلامیه صادر نموده و عاجزانه از مردم خواسته است که در ازای گرفتن جایزه‌ی نقدی یک میلیون ریالی در دستگیری چریک‌ها کمک کنند. این نشانه‌ی عجز پلیس است که امروز از مردمی کمک می‌خواهد که همیشه باطوم خود را بر سر آن‌ها فرود آورده است. ما می‌دانیم که در این مورد هیچ کس هیچ‌گونه اطلاعی به شهربانی نخواهد داد و هم‌چنان که سنت افتخارآمیز خلق ماست، پلیس تنها خواهد ماند. ولی باید پرسید که اگر مردم مایلند به پلیس کمک کنند، چرا باید به آن‌ها جایزه‌ی نقدی داد و اگر مردم آن را ننگ نمی‌دانند، چرا پلیس می‌گوید که نام اطلاع دهندگان را مکتوم نگاه خواهد داشت؟ این دو نکته به خوبی نشان می‌دهد که فقط مرتجعین، خائنین و دزدها با پلیس همکاری می‌کنند.

 

برادران و خواهران ستمدیده!

 

چرا ما به پاسگاه قلهک حمله کردیم؟ زیرا برای مبارزه‌ی مسلحانه‌ای که به خاطر نجات هم میهنانمان از زیر حکومت بیگانه پرست شاه صورت می‌گیرد، به اسلحه احتیاج داریم. ما نمی‌توانیم این سلاح‌ها را مثل شاه با پولی که از مردم دزدیده شده از آمریکا و انگلیس و اسرائیل خریداری کنیم. ما فقط می‌توانیم با به خطر انداختن جان خود از آن مسلسل‌های اسرائیلی استفاده نمائیم.

چرا سرپاسبان پاسگاه قلهک کشته شد؟ زیرا در برابر خواست عادلانه‌ی ما مقاومت نمود و به روی ما تیراندازی کرد. ما از مرگ او متأسفیم و تأکید می‌کنیم که اگر پاسبانان در برابر ما مقاومت نکنند، ما هم به آن‌ها آسیبی نخواهیم رساند. ولی پاسبانی که خود از حکومت شاه رنج می‌برد و در ازای یک دستمزد ناچیز مجبور است تن به خطر دهد و برخلاف میل‌اش مردم را به خاطر منافع غارتگران دستگیر کند یا بکشد و در عین حال در برابر ما مقاومت می‌کند، در واقع خودش مرگ را انتخاب کرده است.

 

ما، چریک‌های فدائی خلق، به حکومت شاه اکیدأ هشدار می‌دهیم که اگر خشونت سازمان امنیت و پلیس هم‌چنان ادامه یابد، اگر با زندانیان سیاسی هم‌چنان مانند گذشته رفتار شود، از این پس جان هیچ آمریکائی و انگلیسی که در ایران مأموریت سیاسی، نظامی، اداری و به ظاهر فرهنگی دارد، در امان نخواهد بود. حکومت شاه باید بهتر بداند که دولت غارتگر آمریکا به تنهائی شش هزار مستشار نظامی در ایران دارد و حفظ جان این‌ها غیرممکن است. ما با اعدام فرسیوی خون آشام نشان دادیم که قادریم این کار را بکنیم و بدون شک اگر شاه مجبورمان کند، خواهیم کرد.

 

درود بر مردمی که سنت عدم همکاری با پلیس را حفظ می‌کنند و اعتلاء می‌بخشند!

ننگ و نفرت بر دار و دسته‌ی شاه که دسته دسته از مردم ما را سلاخی می‌کند!

 

---

بازگشت