سایت سازمان 19 بهمن

 

 

اعلامیه درباره‌ی جنبش سیاهکل

---

جنبش سیاهکل و رزمندگان قهرمان‌اش را بشناسید

 

 

جنبش سیاهکل توسط کسانی شروع شد که عاشق مردم ستم‌کشیده‌ی ایران بودند.

 

آن‌ها به درستی راه نجات مردم را پیدا کردند و در این راه جان خود را فدای خلق نمودند. آنان برای دهقانان می‌جنگیدند که کمرشان زیر فشار قرض بانک‌ها خم شده و همواره زیر ستم حکومت و ارتش شاه قرار دارند. آنان به خاطر کارگرانی مبارزه می‌کردند که سرمایه‌داران بیگانه و ایادی ایرانی آن‌ها در کارخانه‌ها شیره‌ی جان‌شان را می‌مکند. آنان به خاطر خلقی نبرد می‌کردند که اسیر چنگال آمریکا و انگلیس و نوکر ایرانی آن‌ها، شاه هستند.

 

آن‌ها با بذل جان خود نشان دادند که فرزند خلف مردم رنج‌دیده‌ی ما هستند.

 

دشمن بیهوده سعی می‌کند که مهر آن‌ها را از دل خلق بیرون کند.

 

شرح حال یکی از این رزمندگان قهرمان کافی است تا حکومت شاه را بیش‌ازپیش بی‌آبرو کند.

 

رزمنده‌ی قهرمان، علی‌اکبر صفائی‌فراهانی که فرمان‌دهی چریک‌های سیاهکل را بر عهده داشت و به دست جلادان شاه تیرباران شد، معلمی بود که دانش‌آموزان ساری هیچ‌گاه نام‌اش را فراموش نمی‌کنند. او در سال 1347 به فلسطین رفت و دوشادوش فدائیان فلسطینی با ارتش اسرائیل به نبرد پرداخت. او را در سازمان "الفتح"، به نام "ابوعباس" می‌شناسند. طی مدت کوتاهی او در آن جا فرمان‌دهی یک گروه هشت نفری از فدائیان فلسطینی را بر عهده داشت. شجاعت و قهرمانی او باعث شد تا به فرمان‌دهی چهل نفر منصوب شود و سپس ارتش آزادی‌بخش فلسطین او را به فرمان‌دهی 150 تن از چریک‌های فلسطینی انتخاب نمود. پس از یک سال مبارزه‌ی دلیرانه دوشادوش خلق رزمنده‌ی فلسطین با مقدار کمی سلاح و مهمات که هدیه‌ی فدائیان فلسطینی برای فرزندان انقلابی میهن ما بود، به ایران بازگشت. او و یاران‌اش شش ماه تمام جنگل‌های شمال ایران را شناسائی کردند بدون این که دشمن بتواند کمترین رد پائی از آن‌ها به دست آورد. سپس به همراه یاران قهرمان خود به جنگ چریکی دست زد. اکنون شاه بیگانه‌پرست این رزمنده‌ی فدائی این برادر شجاع همه‌ی رزمندگان فلسطینی را قاتل و عامل بیگانه می‌خواند.

 

آری نزد شاه اربابان آمریکائی و انگلیسی خودی هستند و فرزندان انقلابی خلق ما عامل بیگانه‌اند.

 

قتل‌عام مردم رنجبر ایران، بمباران مردم غیرنظامی دهات ایران برای شاه حفظ امنیت است، اما دفاع چریک‌های فدائی از حقوق پایمال شده‌ی خلق ایران قتل و جنایت محسوب می‌شود.

 

رزمندگان قهرمان سیاهکل!

 

بدون شک ما با مبارزه‌ی مسلحانه‌ی خود خاطره‌ی شما را عزیز و جاودان خواهیم داشت.

 

سلام بر پانزده شهید قهرمان سیاهکل!

درود بر چریک‌های شهری و روستائی سراسر کشور!

افتخار بر فدائیان فلسطینی!

ننگ و نفرت بر شاه، این سگ زنجیری آمریکا، انگلیس و اسرائیل!

 

---

بازگشت