اطلاعیه

 

     اخیرأ، برخی از اعضاء کمیته‌ی میزکتاب آمستردام، اقدام به صدور اطلاعیه و اعلامیه‌هائی می‌کنند که مورد توافق تمام اعضاء این کمیته نمی‌باشند. آنان همچنین اصرار می‌ورزند که نام گروه‌ها و سازمان‌های متشکله‌ی این کمیته را که برای سال‌های متمادی جزئی از شناسنامه‌ی آن بوده، حذف کرده و تنها با نام و امضاء "کمیته‌ی میزکتاب آمستردام" فعالیت نمایند.

 

     ما به عنوان یکی از اعضاء کمیته‌ی میزکتاب آمستردام بدین وسیله اعلام می‌کنیم که صدور هرگونه اعلامیه، اطلاعیه و بیانیه‌ای تحت نام "کمیته‌ی میزکتاب آمستردام" بدون قید نام اعضاء متشکله‌ی آن، امری ضددموکراتیک، تفرقه‌افکن و در تضاد با موازین دموکراتیک وحدت عمل انقلابی نیروهای سیاسی می‌باشد. همچنین اعلام می‌نمائیم که صدور اعلامیه‌ی "چاره‌ی رنجبران وحدت و تشکیلات است!" به تاریخ 27 مه 2009، مورد توافق ما نبوده و متأسفانه دیگر اعضاء این کمیته به جای این که مواضع‌شان را با نام سازمانی خودشان منتشر کنند، در نهایت بی‌پرنسیپی، این اعلامیه را به نام تمام اعضاء کمیته‌ی میزکتاب منتشر ساخته‌اند.

 

     از آن جا که برخی از اعضاء کمیته‌ی میزکتاب آمستردام به تداوم این گونه حرکات ضددمکراتیک اصرار دارند، جهت جلوگیری از هرگونه سوء‌تفاهم احتمالی، اعلام می‌داریم که براساس موازین پذیرفته شده‌ی کار دموکراتیک در راستای اتحادعمل نیروهای سیاسی، از این پس تنها در اتحاد عمل‌هائی شرکت خواهیم داشت که نام سازمان‌های شرکت کننده در آن اعلام گردد.

 

سازمان 19 بهمن

 

28 مه   2009

8 خرداد 1388

 

سایت سازمان: www.19bahman.net

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازگشت