19 بهمن سرآغاز جنبش مسلحانه‌ی خلق را گرامی می‌داریم!

 

 

زنده‌باد مبارزه‌ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی است!

سخنران: رفیق یوسف زرکار

موضوع: سیاهکل، قیام و جنبش اخیر

اجراء ترانه‌سرودهای محلی با هنرمندی: ن. گیلانی

و میز کتاب

زمان: شنبه 6 فوریه 2010، از ساعت 18 تا 22

Tijd: 18:00 uur tot 22:00, op zaterdag 6 februari 2010

Adres: Wijkcentrum Alleman

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1

1183 JM Amstelveen

020 645 39 45

Bereikbaarheid: Alleman is te bereiken met (snel)tram 5 en 51, halte Onderuit, of met bus lijn 165, halte Lien Gisolflaan. Er is ruime parkeergelegenheid bij het centrum.

 

برگزارکننده: سازمان 19 بهمن www.19bahman.net

ورودیه رایگان غذا و نوشیدنی به فروش می‌رسد

برای اطلاعات بیشترلطفا با این شماره تلفن تماس بگیرید: 06 24 797 133

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازگشت