کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

تئوری سیاسی استقراضی نمی تواند راهنمای درست عمل انفلابی قرار گیرد

 


اخبار مبارزاتی سال 1385

تظاهرات در انگلستان

تظاهرات ضدجنگ در چندین کشور

تظاهرات ضدجنگ در واشنگتن

تظاهرات ضدجنگ در ترکیه

اعتصاب در هلند

تظاهرات دانشجویان در افغانستان

تظاهرات در کلمبیا

حمایت جهانی از مبارزین دانمارکی

تظاهرات در بلژیک

تظاهرات در روسیه

درگیری در دانمارک

تظاهرات علیه "دیک چی نی" در استرالیا

تداوم مبارزه ی دانشجویان در یونان

تظاهرات علیه گسترش پایگاه های نظامی آمریکا در ایتالیا

اعتصاب سراسری در فرانسه

پرتاب کوکتل مولوتوف به سوی پلیس در یونان

تظاهرات ضدآمریکائی در ایتالیا

درگیری با پلیس در یونان

پرتاب موشک به سوی ساختمان سفارت آمریکا در یونان

تظاهرات در افغانستان

درگیری دانشجویان با پلیس در موریتانی

نا آرامی در پاریس

اعتصاب معلمان در فرانسه

اعتصاب در نیوزیلند

تظاهرات در کره جنوبی

درگیری با پلیس در مکزیک

شکنجه ی علنی یک دانشجو در صحن دانشگاه توسط پلیس آمریکا

اعتصاب و تظاهرات در ایتالیا

تظاهرات کارگران در سوئد

تظاهرات در آلمان

تظاهرات پناهندگان در هلند

اشغال تأسیسات گاز "آجیپ" در نیجریه

تظاهرات وسیع ضدجنگ در شهرهای آمریکا، کانادا و ترکیه

درگیری با پلیس در آمریکا

تظاهرات در افغانستان

تظاهرات کارگران در الجزائر

گردهم آئیِ اعتراضیِ معلمان در افغانستان

تظاهرات دانشجویان در افغانستان

تظاهرات در ایتالیا

درگیری با پلیس در دانمارک

تظاهرات ضدجنگ در هلند

اعتراض به دولت در یونان

مخالفت با "ASEM" در فنلاند

تظاهرات به خاطر عدم وجود امنیت در افغانستان

حمله ی جبهه ی انقلابی رهائی بخش خلق به پلیس ترکیه

تظاهرات علیه حمل و نقل سلاح های آمریکائی از طریق هلند

اعتصاب کارگران در آفریقای جنوبی

حمله به مزدوران پلیس در ترکیه

حمله به نخست وزیر استرالیا

اعتراض به توافق نامه ی  NFTA

اعتصاب غذای 30 روزه

درگیری دانشجویان با پلیس در آلمان

اعلامیه جبهه انقلابی رهائیبخش خلق ترکیه

اعتصاب غذای پناهندگان افغانی در نروژ

درگیری معلمان با پلیس در مکزیک

درکیری دانشجویان با پلیس در یونان

حمله ی کشاورزان به پارلمان برزیل

تظاهرات علیه رژیم اسرائیل در هلند

اعتصاب کارگران در بنگلادش

شورش مجدد در فرانسه

تظاهرات دانش آموزان در شیلی

اعتراض به مسافرت وزیر امور خارجه ی آمریکا به یونان

اعتصاب کارگران در هلند

رودررویی سرخ پوستان کانادا با سرمایه داران زالوصفت و دولت آنان

"ببرهای تامیل" در لیست به اصطلاح گروه های ترو ریستی

اعتصاب غذای همزمان برخی از زندانیان سیاسی جهان

اعتصاب سراسری در نپال

اعتراض علیه شرائط ناعادلانه ی کارگران اروپای شرقی در هلند

تظاهرات در مسکو علیه سیاست های جنگ طلبانه ی آمریکا

تظاهرات گسترده در شهرهای آمریکا در حمایت از کارگران مهاجر

شکنجه توسط ارتش انگلیس

اخبار مبارزاتی سال 1384

اعتراض برعلیه قوانین جدید مهاجرت در آمریکا

اعتراض به قانون کار جدید فرانسه

گزارش تظاهرات در آمستردام

فراخوان به تظاهرات در آمستردام برعلیه سیاست های امپریالیسم آمریکا

تظاهرات در کشمیر برعلیه سفر رئیس جمهور آمریکا به هند

فراخوان به حمایت از کارگران شرکت واحد

جاسوس و قاتل بدون مجازات نخواهد ماند!

تظاهرات در مخالفت با قوانین جدید خدمات عمومی در کشورهای اتحادیه ی اروپا

گزارش برخی از فعالیت های کمیته‌ی حمایت از مبارزات کارگران در ایران – هلند

در حمایت از فراخوان کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و ...

اعدام انقلابی یکی از مزدوران رژیم حاکم بر ترکیه

اعتصاب کارگران شرکت واحد در تهران

تظاهرات کارگران بنادر اروپائی و درگیری با پلیس

تحمیل فشار بیشتر بر اقشار کم درآمد در هلند

فراخوان کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری  و فدراسیون اتحادیه های جهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     آرشیو اخبار

 

 

اخبار مبارزاتی سال 1391

 

تظاهرات در شیلی

تظاهرات در هند

اعتصاب دو روزه در یونان

اعتصاب در کره جنوبی

تظاهرات در یونان

تظاهرات در اسپانیا

تظاهرات در فرانسه

تظاهرات در اسپانیا

تظاهرات در افغانستان

اعتصاب کارگران در یونان

اعتصاب کارکنان خطوط هوائی در هند

تظاهرات دانش‌جویان در آمریکا

تظاهرات کارگران در کردستان

اعتصاب کارگران در ایتالیا

تظاهرات در انگلیس

تظاهرات در بلژیک

تظاهرات ضدآمریکائی در شیلی

اعتصاب عمومی در یونان

اعتصاب کارگران بخش حمل‌ونقل در پرتغال

اعتصاب کارگران در یونان

اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمائی در پاکستان

اعتصاب در یونان

اعتصاب کارکنان مترو در پرتغال

اعتصاب در بنگلادش

اعتصاب کارگران بندر در فرانسه

اعتصاب کارگران در بلژیک

تظاهرات دانش‌جویان در سودان

اعتصاب در یونان

تظاهرات در ایتالیا

تظاهرات در انگلیس

تظاهرات در اردن

تظاهرات در یمن

اعتصاب کارگران در ایتالیا

تظاهرات کارگران در دبی

تظاهرات در مصر

عملیات "ارتش نوین خلق" در فیلیپین

تظاهرات در اردن

تظاهرات در انگلیس

تظاهرات در تونس

اعتصاب کارگران بنادر در اسرائیل

اعتصاب کارگران در دوبی

تظاهرات دانش‌جویان در ایتالیا

اعتصاب سراسری در یونان

اعتصاب در یونان

اعتصاب کارکنان حمل‌ونقل در یونان

تظاهرات دانش‌آموزان در انگلیس

اعتصاب کارگران در بنگلادش

اعتصاب در اسپانیا

اعتصاب در فنلاند

تظاهرات در یونان

تظاهرات در آلمان

تظاهرات در انگلیس

تظاهرات در ایتالیا

اعتصاب کارکنان مترو در انگلیس

اعتصاب در یونان

تظاهرات در ایتالیا

اعتصاب سراسری در پرتغال

تظاهرات در انگلیس

تظاهرات در فنلاند

تظاهرات در روسیه

تظاهرات در انگلیس

تظاهرات کارگران در یونان

درگیری تظاهرکنندگان با مزدوران پلیس در یونان

تظاهرات دانش‌آموزان و دانش‌جویان در ایتالیا

اعتصاب تعدادی از زنان در شیلی

تظاهرات در یونان

تظاهرات در کلمبیا

درگیری کارگران و مزدوران پلیس در کره جنوبی

تظاهرات در روسیه

تظاهرات در هندوراس

تظاهرات در کره جنوبی

تظاهرات در آلمان

اعتصاب خبرنگاران در انگلیس

اعتصاب کارکنان مترو در انگلیس

اعتصاب کارکنان راه‌آهن در یونان

درگیری دانش‌جویان با پلیس در یونان

اعتصاب کارگران بندر در رومانی

تظاهرات در انگلیس

تداوم اعتراضات در فرانسه

اعتصاب در رومانی

تظاهرات کارکنان وزارت فرهنگ در یونان

اعتصاب کارکنان فرودگاه‌ها و بنادر در انگلیس

اعتصاب کارکنان راه‌آهن در يونان

تظاهرات و اعتصاب در فرانسه

تظاهرات کارگران در ایتالیا

اعتصاب کارکنان مترو در انگلستان

اعتصاب کارگران معدن در آفریقای جنوبی

تظاهرات در ایتالیا

تظاهرات در آمریکا

تظاهرات و اعتصابات در کشورهای مختلف اروپائی

اعتصاب کارکنان فرودگاه در بلژیک

اعتصاب مجدد رانندگان کامیون در یونان

تظاهرات کارگران در رومانی

اعتصاب کارگران شهرداری در ایتالیا

درگیری رانندگان اعتصابی با مزدوران پلیس در یونان

تظاهرات رانندگان کامیون در یونان

تظاهرات در جمهوری چک

اعتصاب کارگران راه‌آهن در یونان

اعتصاب کارکنان فرودگاه در اسرائیل

اعتصاب رانندگان کامیون در یونان

تظاهرات کارکنان پست در هلند

اعتصاب کارگران در یونان

اعتصاب کارکنان مترو در انگلستان

تظاهرات در فرانسه

اعتصاب کارگران در ویتنام

اعتصاب کارگران در آفریقای جنوبی

اعتصاب کارگران در آفریقای جنوبی

تظاهرات هزاران نفر از بی‌کاران در آمریکا

اعتصاب کارکنان مخابرات در سنگال

اعتصاب راننده‌های کامیون در نیجریه

تظاهرات کارگران در بنگلادش

درگیری راننده‌های اعتصابی با پلیس یونان

اعتصاب راننده‌های کامیون در یونان

اعتصاب کارکنان چندین فرودگاه‌ در فرانسه

اعتصاب کارکنان فرودگاه‌ها در فرانسه

اعتصاب پزشکان در ایتالیا

  اعتصاب کارکنان فرودگاه در یونان

تظاهرات کارگران در یونان

اعتصاب کارگران در اردن

تظاهرات کشاورزان اروپائی در بلژیک

اعتصاب در ایتالیا

عملیات حزب کمونیست فیلیپین

اعتصاب در پرتغال

تظاهرات در ایتالیا

اعتصاب در یونان

اعتصاب در هند

اعتصاب کارگران در آمریکا

اعتصاب در آفریقای جنوبی

تظاهرات کارگران در بنگلادش

اعتصاب کارگران در یونان

اعتصاب در اسپانیا

تظاهرات وسیع توده ای برعلیه نشست گروه های 8 و 20 در کانادا

پیروزی اعتصاب کارگران در چین

تظاهرات در ایتالیا

تظاهرات در رومانی

اعتصاب کارگران در ایتالیا

تظاهرات در یونان

 تظاهرات در آلمان و فرانسه

 تظاهرات در اوکراین

اعتراضات کارگری در فرانسه

 تظاهرات در لهستان

تظاهرات در یونان

 تظاهرات در آلمان و فرانسه

 تظاهرات در اوکراین

اعتراضات کارگری در فرانسه

 

اخبار مبارزاتی سال 1389-90

تظاهرات در شیلی

تظاهرات در هند

اعتصاب دو روزه در یونان

اعتصاب در کره جنوبی

تظاهرات در یونان

تظاهرات در اسپانیا

تظاهرات در فرانسه

تظاهرات در اسپانیا

تظاهرات در افغانستان

اعتصاب کارگران در یونان

اعتصاب کارکنان خطوط هوائی در هند

تظاهرات دانش‌جویان در آمریکا

تظاهرات کارگران در کردستان

اعتصاب کارگران در ایتالیا

تظاهرات در انگلیس

تظاهرات در بلژیک

تظاهرات ضدآمریکائی در شیلی

اعتصاب عمومی در یونان

اعتصاب کارگران بخش حمل‌ونقل در پرتغال

اعتصاب کارگران در یونان

اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمائی در پاکستان

اعتصاب در یونان

اعتصاب کارکنان مترو در پرتغال

اعتصاب در بنگلادش

اعتصاب کارگران بندر در فرانسه

اعتصاب کارگران در بلژیک

تظاهرات دانش‌جویان در سودان

اعتصاب در یونان

تظاهرات در ایتالیا

تظاهرات در انگلیس

تظاهرات در اردن

تظاهرات در یمن

اعتصاب کارگران در ایتالیا

تظاهرات کارگران در دبی

تظاهرات در مصر

عملیات "ارتش نوین خلق" در فیلیپین

تظاهرات در اردن

تظاهرات در انگلیس

تظاهرات در تونس

اعتصاب کارگران بنادر در اسرائیل

اعتصاب کارگران در دوبی

تظاهرات دانش‌جویان در ایتالیا

اعتصاب سراسری در یونان

اعتصاب در یونان

اعتصاب کارکنان حمل‌ونقل در یونان

تظاهرات دانش‌آموزان در انگلیس

اعتصاب کارگران در بنگلادش

اعتصاب در اسپانیا

اعتصاب در فنلاند

تظاهرات در یونان

تظاهرات در آلمان

تظاهرات در انگلیس

تظاهرات در ایتالیا

اعتصاب کارکنان مترو در انگلیس

اعتصاب در یونان

تظاهرات در ایتالیا

اعتصاب سراسری در پرتغال

تظاهرات در انگلیس

تظاهرات در فنلاند

تظاهرات در روسیه

تظاهرات در انگلیس

تظاهرات کارگران در یونان

درگیری تظاهرکنندگان با مزدوران پلیس در یونان

تظاهرات دانش‌آموزان و دانش‌جویان در ایتالیا

اعتصاب تعدادی از زنان در شیلی

تظاهرات در یونان

تظاهرات در کلمبیا

درگیری کارگران و مزدوران پلیس در کره جنوبی

تظاهرات در روسیه

تظاهرات در هندوراس

تظاهرات در کره جنوبی

تظاهرات در آلمان

اعتصاب خبرنگاران در انگلیس

اعتصاب کارکنان مترو در انگلیس

اعتصاب کارکنان راه‌آهن در یونان

درگیری دانش‌جویان با پلیس در یونان

اعتصاب کارگران بندر در رومانی

تظاهرات در انگلیس

تداوم اعتراضات در فرانسه

اعتصاب در رومانی

تظاهرات کارکنان وزارت فرهنگ در یونان

اعتصاب کارکنان فرودگاه‌ها و بنادر در انگلیس

اعتصاب کارکنان راه‌آهن در يونان

تظاهرات و اعتصاب در فرانسه

تظاهرات کارگران در ایتالیا

اعتصاب کارکنان مترو در انگلستان

اعتصاب کارگران معدن در آفریقای جنوبی

تظاهرات در ایتالیا

تظاهرات در آمریکا

تظاهرات و اعتصابات در کشورهای مختلف اروپائی

اعتصاب کارکنان فرودگاه در بلژیک

اعتصاب مجدد رانندگان کامیون در یونان

تظاهرات کارگران در رومانی

اعتصاب کارگران شهرداری در ایتالیا

درگیری رانندگان اعتصابی با مزدوران پلیس در یونان

تظاهرات رانندگان کامیون در یونان

تظاهرات در جمهوری چک

اعتصاب کارگران راه‌آهن در یونان

اعتصاب کارکنان فرودگاه در اسرائیل

اعتصاب رانندگان کامیون در یونان

تظاهرات کارکنان پست در هلند

اعتصاب کارگران در یونان

اعتصاب کارکنان مترو در انگلستان

تظاهرات در فرانسه

اعتصاب کارگران در ویتنام

اعتصاب کارگران در آفریقای جنوبی

اعتصاب کارگران در آفریقای جنوبی

تظاهرات هزاران نفر از بی‌کاران در آمریکا

اعتصاب کارکنان مخابرات در سنگال

اعتصاب راننده‌های کامیون در نیجریه

تظاهرات کارگران در بنگلادش

درگیری راننده‌های اعتصابی با پلیس یونان

اعتصاب راننده‌های کامیون در یونان

اعتصاب کارکنان چندین فرودگاه‌ در فرانسه

اعتصاب کارکنان فرودگاه‌ها در فرانسه

اعتصاب پزشکان در ایتالیا

  اعتصاب کارکنان فرودگاه در یونان

تظاهرات کارگران در یونان

اعتصاب کارگران در اردن

تظاهرات کشاورزان اروپائی در بلژیک

اعتصاب در ایتالیا

عملیات حزب کمونیست فیلیپین

اعتصاب در پرتغال

تظاهرات در ایتالیا

اعتصاب در یونان

اعتصاب در هند

اعتصاب کارگران در آمریکا

اعتصاب در آفریقای جنوبی

تظاهرات کارگران در بنگلادش

اعتصاب کارگران در یونان

اعتصاب در اسپانیا

تظاهرات وسیع توده ای برعلیه نشست گروه های 8 و 20 در کانادا

پیروزی اعتصاب کارگران در چین

تظاهرات در ایتالیا

تظاهرات در رومانی

اعتصاب کارگران در ایتالیا

تظاهرات در یونان

 تظاهرات در آلمان و فرانسه

 تظاهرات در اوکراین

اعتراضات کارگری در فرانسه

 تظاهرات در لهستان

تظاهرات در یونان

 تظاهرات در آلمان و فرانسه

 تظاهرات در اوکراین

اعتراضات کارگری در فرانسه

 

اخبار مبارزاتی سال 1388

اعتصاب کارگران در یونان

اعتصاب کارگران در فرانسه

تظاهرات در یونان

اعتصاب کارگران در چین

تظاهرات کارکنان شهرداری در آمریکا

تظاهرات در فرانسه

اعتصاب کارگران در ایتالیا

تظاهرات کارگران درآفریقای جنوبی

تظاهرات در ایتالیا

تظاهرات در آلمان

تظاهرات کارگران در استرالیا

اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمائی "بریتیش ایر ویز"

تحصن  کارگران در مصر

اعتصاب در ایتالیا

تظاهرات در ایتالیا

تظاهرات کارگری در کره‌ی جنوبی

 تظاهرات کارگری در اروپا

تظاهرات در انگلستان

تظاهرات در لهستان

تظاهرات در یونان

 تظاهرات در آلمان و فرانسه

 تظاهرات در اوکراین

اعتراضات کارگری در فرانسه

اخبار مبارزاتی سال 1387

اعتصاب در برزیل

اعتراضات کارگری- دانشجوئی در فرانسه

تظاهرات در روسیه

اعتصاب غذای کارگران در روسیه

درگیری در یونان

تظاهرات در پرتغال

تظاهرات کارگری در مصر

اعتراضات کارگری در انگلستان

تظاهرات ضددولتی در ایرلند

اعتصاب در آرژانتین

اعتصاب در جزیره‌ی "گوادالوپ"

تظاهرات کارگران در ایتالیا

تظاهرات در ژاپن

تظاهرات کارگران در فرانسه

تظاهرات ضدناتو در افغانستان

تظاهرات در بروکسل

تظاهرات در هنگ ‌کنگ

تظاهرات همبستگی در حمایت از زندانیان سیاسی در یونان

ترور یک مزدور پلیس در یونان

تظاهرات ضدجنگ در اسرائیل

اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی "آلیتالیا"

اعتصاب و تظاهرات معلمان در پرتغال

تظاهرات در حمایت از پناهندگان در یونان

اعتصاب و تظاهرات کارگران در ایتالیا

تظاهرات کارگران در بلژیک

تظاهرات در ترکیه

تظاهرات در اوکراین

اعتصاب در مجارستان

اشغال یک کارخانه توسط کارگران در شیکاگو

تظاهرات دانش‌جویان در یونان

تظاهرات معلمان در هلند

تظاهرات دانش‌آموزان در آلمان

اعتصاب کارمندان راه‌آهن در فرانسه

تظاهرات پناهندگان افغانی در هلند

مسدودکردن مرکز دیپورت پناهندگان در بلژیک

تظاهرات کارگران در هنگ کنگ

تظاهرات در ایسلند

تظاهرات معلمان در پرتغال

تظاهرات کارگران لهستانی در بلژیک

تظاهرات پناهجویان در دانمارک

تظاهرات در ایتالیا

تظاهرات معلمان در رومانی

اعتصاب کارگران و کارمندان در یونان

تظاهرات علیه سفر وزیر امور خارجه آمریکا در هند

تظاهرات علیه ورود ناو هواپیمابر هسته‌ای آمریکا در ژاپن

اعتصاب کارگران راه‌آهن در بلژیک

تظاهرات ضدفاشیستی در آلمان

تظاهرات در اعتراض به افزایش قیمت مواد سوختی در روسیه

تظاهرات علیه کشته‌شدن افراد غیرنظامی در افغانستان

تظاهرات علیه سلاح‌های اتمی آمریکا در آلمان

عملیات ضدفاشیستی در آلمان

اعتصاب کارگران راه‌آهن تایلند

اعتصاب کارگران باربری فرودگاه در بلژیک

اعتصاب درآفریقای جنوبی

تظاهرات کارگران در کویت

تظاهرات در فلسطین

اعتصاب کارکنان "لوفتا‌نزا" در آلمان

تظاهرات رانندگان کامیون در استرالیا

اعتصاب کارگران معادن در آفریقای جنوبی

تظاهرات کارگران در پرو

اعتصاب ماهیگیران در ژاپن

اعتصاب و تظاهرات در کره جنوبی

اعتصاب رانندگان اتوبوس در سوئد

تظاهرات علیه واردات گوشت در کره‌‌ی جنوبی

تظاهرات در ژاپن

تظاهرات رانندگان تاکسی در هلند

اعتصاب کارکنان "لوفتانزا"

تظاهرات رانندگان تاکسی در هلند

اعتصاب کارکنان "لوفتانزا"

اعتصاب خلبانان شرکت هواپیمایی ژاپن

تظاهرات گسترده در فرانسه

اعتصاب کارگران راه‌آهن در انگلیس

اعتصاب رانندگان کامیون در کره‌ی جنوبی

تظاهرات در بلژیک

اعتصاب رانندگان کامیون در انگلیس

اعتراض کارگران "جنرال موتورز" کانادا به بستن یکی از شعبات آن در این کشور

اعتصاب کارگران بندر در شیلی

اعتصاب ماهیگیران اروپایی

تظاهرات کامیونداران و رانندگان تاکسی در پاریس

اعتصاب سویاکاران آرژانتینی

اعتصاب رانندگان اتوبوس‌های شهری در هلند

اعتصاب یک روزه‌‌ی معلمان در لهستان

اعتصاب مهندسان خطوط هوایی استرالیا

اعتصاب پرستاران و آموزگاران در نروژ

اعتصاب تولیدکنندگان شیر در آلمان

اعتصاب کارگران در ونزوئلا

آغاز اعتصاب سراسری در فرانسه

اعتصاب گسترده در سنگال

اعتصاب کارکنان فرودگاه‌های نروژ

اعتصاب رانندگان اتوبوس‌های شهری در هلند

اعتصاب کارگران شبکه‌ی حمل و نقل یونان

اعتصاب مجدد کارکنان رآه آهن در مسکو

اعتصاب کارکنان بخش دولتی در فرانسه

اعتصاب کارگران در مغرب

تظاهرات در اندونزی

اعتصاب کارکنان مخابرات در یونان

اعتصاب تانکر داران در یونان

اعتصاب رانندگان قطار در بلژیک

اعتراضات کارگران مهاجر در فرانسه

اعتصاب کارگران شهرداری‌های آفریقای جنوبی

تظاهرات علیه گرانی مواد غذائی در سنگال

تظاهرات دانشجویان در افغانستان

تظاهرات دانش‌آموزان در فرانسه

تظاهرات در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذائی در بنگلادش

تظاهرات علیه سفر رئیس جمهور آمریکا در اوکراین

اعتصاب در بنادر فرانسه

اعتصاب کارگران پالایشگاه در اسکاتلند

اعتصاب پرستاران در سوئد

اعتصاب در هند

اعتصاب در شیلی

اعتصاب در شرکت پست آلمان

اعتصاب یک روزه در مجارستان

تظاهرات در پرتغال

اعتصاب اساتید دانشگاه‌ها در موریتانی

اعتصاب کارکنان روزنامه‌ی "لوموند"

اعتصاب غذای کارگران در روسیه

اعتصاب در انگلستان

اعتصاب کارگران کارخانه‌ی رنو در رومانی

تظاهرات مهاجران در آتن

تظاهرات در دفاع از حقوق مهاجران در فرانسه

سرکوب تظاهرات در هائیتی

فراخوان به اعتصاب سراسری در مصر

تظاهرات کارگران در اسلوونی

راه‌پیمائی ضدجنگ در هلند

تظاهرات ضدراسیستی در هلند

تظاهرات برای محیط زیست در بلژیک

تظاهرات سراسری معلمان و دانش‌آموزان در فرانسه

اعتصاب کارگران شرکت "نایک" در ویتنام

تظاهرات کارگران مهاجر در امارات

تظاهرات در فرانسه

  تظاهرات در ترکیه

اعتصاب کارگران "شل" در گابن

اعتصاب در بنادر فرانسه

تظاهرات کارکنان "آلیتالیا" در ایتالیا

اعتصاب در رومانی

اعتصاب استادان دانشگاه در مصر

اعتصاب 24 ساعته در یونان

اعتصاب کارگران در امارات

اعتصاب آموزگاران فرانسوی

بازگشت

 

          

 

 

 

 


اخبار مبارزاتی سال 1386

تظاهرات مخالفان جنگ در استرالیا

تظاهرات مخالفان جنگ در بلژیک

اعتصاب در ترکیه

تظاهرات مردم یونان

اعتصاب کارمندان فرودگاه‌های هند

اعتصاب کارگران ساختمانی در سوئیس

اعتصاب و تظاهرات کارگران در هلند

راهپیمائی اعتراضی تبتی ها در مخالفت با دولت چین

اعتصاب کارگران ساختمانی در بحرین

تظاهرات بازنشستگان در فرانسه

اعتصاب کارگران بخش خدمات عمومی در آلمان

تظاهرات علیه راسیسم در هلند

تظاهرات حمایت از فلسطین در هلند

تظاهرات پناهندگان در یونان

اعتصاب کارگران در کردستان عراق

تظاهرات در ژاپن

فراخوان به اعتصاب در فرانسه

اعتصاب زنان کتابدار در کانادا

تظاهرات کارگران مصری

اعتصاب و تظاهرات در جمهوری آذربایجان

اعتصاب کارکنان فرودگاه میلان

اعتصاب در پرو

اعتصاب و تظاهرات کارگران در فرانسه

تظاهرات کارگران نساجی در مصر

اعتصاب عمومی در جنوب نپال

اعتصاب شبکه‌های رادیو تلویزیون دولتی فرانسه

اعتصاب و تظاهرات در یونان

اعتصاب کارکنان فرودگاه‌های پاریس

اعتصاب کارگران مهاجر در بحرین

تظاهرات ضدناتو در آلمان

تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین در آلمان

اعتصاب ماهیگیران در مغرب

تظاهرات علیه کنفرانس امنیتی مونیخ

اعتصاب کارگران صنایع ذوب‌آهن آلمان

تظاهرات کارگران شرکت "آلکاتل" در آلمان

تظاهرات در حمایت از حقوق مهاجران در فرانسه

اعتصاب کارکنان راه‌آهن مجارستان و رومانی

اعتصاب در برلین

تظاهرات کارگران شرکت برق دراندونزی

تظاهرات ضدانحصارات در سوئیس

اعتصاب کارکنان گمرک در لهستان

تظاهرات کارگران در ویتنام

اعتصاب و تظاهرات کارگران در لبنان

تظاهرات و اعتصاب میلیونی درفرانسه

اعتراض به حمل‌ونقل زباله‌های اتمی در هلند

تظاهرات کارگران در آلمان

تظاهرات معلمان در لهستان

تظاهرات علیه دیدار پاپ در ایتالیا

تظاهرات کارگران بندر در یونان

اعتصاب کارگران بندر در آمریکا

تظاهرات در مکزیک

تظاهرات کارگران در بنگلادش

اعتصاب و تظاهرات در ایتالیا

اعتصاب کارکنان هواپیمائی در فرانسه

تظاهرات علیه تداوم حضور نیروهای نظامی هلند در افغانستان

تظاهرات و درگیری با پلیس در آلمان

تظاهرات دانشجویان در پاکستان

تصمیم به تظاهرات و اعتصاب در بحرین

اعتصاب در هنگ‌ کنگ

اعتصاب معلمان و استادن دانشگاه‌ها در یونان

اعتصاب غذای زندانیان در افغانستان

تظاهرات کارگران نظافت‌چی در هلند

تظاهرات دانشجویان در هلند

اعتصاب سراسری پزشکان در ایتالیا

اعتصاب در آفریقای جنوبی

اعتصاب دانش‌آموزان در هلند

اعتصاب در مجارستان

اعتصاب کارگران شرکت فورد در روسیه

تظاهرات در ایتالیا

تظاهرات سیاه پوستان در آمریکا

تظاهرات در یونان

اعتصاب و تظاهرات کارگران و دانشجویان در فرانسه

تظاهرات در کره‌ی جنوبی

اعتصاب 10 میلیون نفری در هندوستان

اعتصاب صیادان در فرانسه

تظاهرات و اعتصابات در فرانسه

اعتصاب کارگران راه‌آهن در تایلند

اعتصاب لکوموتیورانان در آلمان

تظاهرات در موریتانی

تظاهرات کارگران و کارمندان در یونان

تظاهرات در روسیه

اعتصاب کارگران مهاجر در دُبی

اعتصاب کارگران راه‌آهن مجارستان

اعتصاب کارگران راه آهن و مترو در فرانسه

اعتصاب در سوئیس

اعتصاب پرستاران در آمریکا

تظاهرات ضدفاشیستی در صربستان

تظاهرات در مکزیک

اعتصاب در آرژانتین

اعتصاب آموزگاران در زیمبابوه

اعتصاب کارگران راه‌آهن آلمان

تظاهرات در مراکش

اعتصاب در آفریقای جنوبی

اعتصاب در برزیل

اعتصاب کارگران در اندونزی

اعتصاب در مصر

اعتصاب شرکت های تاکسی رانی تورنتو

اعتصاب در آمریکا

تظاهرات علیه تبعیض نژادی در آمریکا

تظاهرات ضدجنگ در آلمان

تظاهرات در آمریکا

اعتصاب کارکنان شرکت تلفن در هلند

اعتصاب و تظاهرات در شیلی

اعتصاب غذای پناهندگان در فرانسه

تظاهرات در استرالیا

تظاهرات ضدفاشیستی در آلمان

درگیری توده ها با پلیس کانادا

اعتصاب غذای پناهندگان افغانی در سوئد

اعتصاب کارگران راه‌آهن در آلمان

تظاهرات ضدفاشیستی در هلند

مبارزات مسلحانه در ترکیه

اعتصاب در اسپانیا

اعتصاب در مجارستان

تظاهرات در فرانسه

اعتصاب و تظاهرات در پرو

اعتصاب و تظاهرات در آرژانتین

تظاهرات در کره‌ی جنوبی

اعتصاب کارگران پُست در انگلستان

تظاهرات فعالان جنبش اجتماعی در مکزیک

تظاهرات برعلیه شرکت "نایک" در اندونزی

اعتصاب و اعتراض سراسری در پرو

اعتصاب در آفریقای جنوبی

تظاهرات کارگران "ایرباس" در آلمان

تظاهرات کارگران در پرو

اعتصاب در کُره‌ی جنوبی

محاصره‌ی کارگران اعتصابی در عراق

تظاهرات سیل زده‌گان در افغانستان

تظاهرات دانش‌جویان در افغانستان

اعتصاب و تظاهرات در امارات

اعتصاب کارکنان "اسپان ایر" در اسپانیا

اعتصاب کارکنان پُست در انگلیس

تظاهرات مهاجران در فرانسه

تظاهرات ضدجنگ در آمریکا