ی ی ی یی ی

1350 یی ی ی ی ی ی یی ی ی ѐیی ѐی ј юی یی ی یی ی ی ی ی ی .

юی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی "" ی ی . ی ی ی ی یی ی ޡ ی ی юی یی ی ی ی ی یی ی ی ییی ی .

 

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی " ی " ʡ ی ی یی ی ی ی یی ی .