آیا اتریش کشوری بیطرف است؟

امپریا لیسم اتریش بدنبال شکار سود در سطح بین المللی!

 

درحال حاضرنیروهای تعقیب و شکار اتریش، ویژه جنگهای کوهستانی درافغانستان ومونتنگرو وسربازان ارتش فدرال،درشرق اکرائین درخدمت« سازمان امنیت وهمکاری اروپا» (OSZE)مشغول فعالیت­های برون مرزی هستند. درآینده هم واحد های نظامی دیگری از اتریش در دریای مدیترانه وسربازانی هم درمرزصربستان ومقدونیه مستقر خواهند شد تا از ورود انسانهای که ازجنگ گریخته­اند، به کشورهای اتحادیه اروپا جلوگیری کنند. آنچه که معلوم است وزیر جنگ اتریش باصطلاح بیطرف ، دوسکوسیل(Doskozil) سیاست امپریالیستی" تعرض بجلو" یعنی ایجاد جبهه­هائی درسرزمین دشمن را اتخاذ کرده­است و وزیر امورخارجه، کورتز(Kurz) هم می­خواهد با حسرت وافری  نقش رئیس قبیله «کشورهای ویشاگراد» (Visegard)، را بازی کند که صد سال پیش بخشی از پادشاهی هاپزبورگ (Habsburgermonarchie) بودند.

 هم­اکنون بطور مستمر نزدیک به 1000 سرباز اتریشی درسراسرجهان درخدمت نظام امپریالیسی اتریش هستند و بیشترین واحد نظامی آن هم دربالکان مستقرهستند - 500 سرباز درکوسوو و بیش از200 نفر دربوسنی هرزگووین. دراینجا افسران اتریشی تا کنون  سه بار،بطور متناوب و برای شش ماه فرماندهی تقریباً 2000سرباز«EUFORBiH» (نیروهای جنگی اتحادیه اروپا در بوسنی وهرزوگوین) راعهده داربوده­اند. مداخله نظامی که مستقیماً جهت حفظ منافع کنسرن­های امپریالیستی اتریش دربالکان بوده که درآنجا  4،78 میلیارد یورو سرمایه­گذاری کرده­اند وازجمله استثمارگران بزرگ دراغلب کشورهای بالکان بشمار می­آیند(نگاه کنید به جدول پشت اعلامیه).

 علاوه بر اینها اتریش "بیطرف" دریک واحد نظامی ویژه بالکان  بنام(OTHF) «Over the Horizon Forces» (واحد­های نظامی ناتو، فعال درخارج  از کشورهای ناتو) شرکت دارد که درواقع بخشی از ناتو است. عضویت رسمی اتریش در ناتو در زمان  حاضردر دستور کار نیست ولی همکاری رسمی تنگاتنگ درچارچوب همکاری – ناتو برای صلح " NATO–Partnerschaft "(NATO-PfP) وجود دارد . درشرایط فعلی صاحبان قدرت بخاطرمقاومت مردم، عضویت رسمی  درناتو را صلاح نمی­بینند. ولی از سال 2004 دولت تعهد نموده­است با حداقل 200 سربازدر یکی ازگروهای جنگی ارتش «اتحادیه اروپا» (EU) شرکت داشته باشد. ولی  نقشه­ وقول وقرارها در رابطه با همکاری ناتو+ اتحادیه اروپا حاکی ازآن است که اتریش3500 تا5000  سرباز جهت شرکت درعملیات نظامی  ارسال خواهد کرد.

بموازات این تلاشها، صادرکنندگان اسلحه اتریش هم بیکارننشسته­اند و دراین بازار چپاول وآدم کشی بین المللی درصف مقدم قراردارند. اتریش با سهمی معادل 8% درفروش باصطلاح اسلحه­های کوچک و سبک (Sturmgewehre, Handfeuerwaffen,) وغیره در مرتبه پنجم قرار دارد.بعنوام مثال: شرکت­های(Glock,Steyr-Mannlicher und Hirtenberger) . بهمین دلیل  اسلحه­های اتریشی را می­توان درتمامی مناطق جنگی از افغانستان تا سوریه،عراق ویمن پیدا کرد. بعنوان مثال پهبادهای(Drohnen) ساخت شیبل(Schiebel) اتریش که به عربستان سعودی فروخته شده­اند در یمن واکرائین بکارگرفته می­شوند. درگزارشی درباره بودجه آمده­ ­است، تعداد سربازان میلیس­(سربازان حرفه­ای که دولت می­تواند آنها را هرآن به خدمت نظامی ویا همیاری­های اجتماعی فراخواند)، درسالهای آینده به 31200 نفر خواهد رسید،(برای محافظت ازپشت جبهه) وعلاوه بر آن 177 میلیون یورو برای خرید وسایل حمل و نقل وتسلیحات اختصاص خواهد یافت.

اتریش یک کشورامپریالیستی است،وسرمایه انحصاری آن، درتمامی مناطق اروپای مرکزی وشرقی وتمامی بالکان(MOEL)  فعال است و سود اضافی سرشاری را نصیب بانک­ها و کنسرن­های اتریشی می­­کند. تنها بخش کوچکی ازصدور سرمایه اتریش(30%) سرمایه باصطلاح "عبوری"(Durchlauf Kapital) (بخصوص ازآلمان) است. وابستگی اتریش به امپریالیست­ها آنطورکه ادعا می­شود درمجموع آنقدرها هم بزرگ نیست. اتریش یک همکار کوچک قدرت­های بزرگ مختلف ونه تنها دراتحادیه اروپا است ،ولی  بهیچ­وجه  نمی­توان آنرا  یک کشور نومستعمراتی وابسته تلقی کرد.

اتریش از یک موقعیت استثنائی دربلوک امپریالیستی اتحادیه اروپا برخوردار است، که ازیکطرف به نقش تاریخی آن بمثابه کشوری رسماً بیطرف وغیر وابسته به بلوکهای قدرت مشروط می­شود واز طرف دیگر بمثابه موقعیت گذشته­اش، قرارداشتن درمرکززندان بزرگ امپراطوری هاپسبورگ­ها، مربوط می­گردد .

صدورسرمایه بصورت سرمایه­گذاری مستقیم(FDIAuslandsdirektinvestitionen» برای سرمایه اتریشی نقش برجسته­ای را بازی می­کند. اتریش با موجودی 2/223 میلیارد $ درسال 2014 درمرتبه بیستم بزرگترین صادرکننده سرمایه قرارداشته است، که باتوجه به وسعت کشور، مبلغ کلانی را شامل می­شود . حجم سرمایه­گذاری مستقیم اتریش 51% تولید سرانه داخلی(BIP) است، درحالیکه این رقم درآمریکا معادل 36%  ودرآلمان41% است. بورژوازی اتریش در25 سال اخیر، از زمانیکه صدور سرمایه به کشورهای " بلوک شرق" رونق یافت، بخش بزرگی ازسرمایه­هایش درخارج، به ارزش زائی­ بالائی دست یاقته­اند. موجودی - (FDI) بین سالهای 2014 تا 1990 ،45 برابر شده­است، یعنی معادل  17% درسال، درحالیکه درآمد ناخالص سالانه(BIP) درهمین فاصله زمانی فقط 2/6 %  رشد داشته است.

Text Box: Einfluss in MOEL	Mrd. € FDI-Bestand	Imperia-listische Position	FDI-Anteile Österreichs
Kroatien	6,6	1.	26,7%
Slowakei	6,3	1.	14,6%
Slowenien	3,4	1.	33,6%
Serbien	3,1	1.	16,1%
Bosnien-H.	1,3	1.	21,1%
Tschechien	13,2	2.	13,2%
Rumänien	9,7	2.	16,1%
Bulgarien	5,9	2.	15,4%
Mazedonien	0,5	2.	12,8%
Belarus	0,5	3.	3,5%
Ungarn	8,4	4.	10,3%
Ukraine	2,6	5.	5,6%
Kosovo	0,2	5.	5,6%
Albanien	0,4	6.	7,8%
außerdem
Türkei	8,0	5.	5,6%

ما طبقه حاکم دراتریش نیستیم، بلکه صاحبان ابزار تولید، بخصوص شرکت­های انحصاری­اند – بانکها وکنسرنها. آنها مارا به اتحادیه اروپا  کشاندند، برای اینکه سود بیشتری را به جیب بزنند، تا درکنار قدرتهای بزرگ این بلوک امپریالیستی، کشورهای بیگانه را به انقیاد کشیده وبا تحمیل و اعمال فشارهای اقتصادی وسیاسی وهمچنین جنگ ،آنها را به مستعمره­های نوین خود تبدیل نمایند.

سرکوب­شدگان واستثمارشوندگان در کشورهای نیمه مستعمره و وابسته، بخصوص در بالکان متحدین  ما در مبارزه برای آینده­ای بهترو جامعه­ای عادلانه­اند. طبیعی است که لازمه دستیابی به این هدف،  اتحاد ما کارگران وزحمتکشان  است.

کارگران تمامی کشورها متحد شوید!   سرنگون باد امپریالیسم اتریش!  تنها یک انقلاب پرولتاریائی                 قادر است راسیست­ها،امپریالیست­ها وجنگ­ افروزان را برای همیشه از قدرت بزیر بکشد!

 درج ،چاپ ونشر این مقاله با ذکرنام ومنبع آن آزاد  است!                                     

                                                                                    وین -26 اکتبر 2016                                                                               

   تذکر:این اعلامیه توسط «آلترناتیوبرای ایجاد حزب کمونیست انقلابی» تهیه شده­است که ترجمه فارسی آن دراختیار جنبش قرار می­گیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتربا آدرس ذیل تماس بگیرید:

IA*RKP(Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-kommunistischen Partei ia.rkp2017@yahoo.com iarkp.wordpress.com      

 

ترجمه وتکثیر<یکی ازفعالین چپ در وین - اتریش >

             Kontaktadresse: Iran-Rat, Amerlinghaus,1070 Wien, Stiftgasse 8,1070 Wien    

email: linksaktivist@gmx.at

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازگشت