ۀ !!

 

͘ی یǘی یی ͘ǡ ی یی ی . یی یی یی یی یی ϐی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی . ییی ی ͘ ی ی ͘ ی ی ǡ ѡ ǡ ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی "یی" یی ϐی یی ی یی یی ی. ϐی ی یی ی یی ѐ یی ϐی ی ییی . ی ی ی ی ѐ ی. ی ی یی ی ǡ ی "یی" ѡ ی ی юی ی ی ی ی ی ی ϡ یی ѐ ی ی یی ی ی ѐ یی .

 

یی ییی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ʡ ی ی ی یی یی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ʡ یѡ ی ی یی یی ی. "ی" ی ی ی "" ی ی ی "" ی , ϡ "ی " ی ϐی یی ی ی ییی. ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی یی Ϙ یی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ҡ ǘ ی ی ϐی ی. یی - ی - ی ی یی - ی - ی !! ی " ی " ی یی یی - ی ی ԡ یی ǘ ѐی ј !!

 

ی یی ی ی ی ی "" "ی" ی یی ی ییی ی юی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ј ی ییی ی یی ی ʿ ی ی ǡ یی ҡ ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ǐ ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی یʡ ی ی یی ǡ ی ییی یی ϐی یی یی ی یʡ ی ی ی ѐ ی.

 

ی ی ی ی ی ϐی ѐ ی ی یی - ی ی юی ی ی . ی ی Ǎی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی юی ی ی. ی юی ی ی ی ی ѐ ҡ ی ی ی ҡ ی ϡ ی ی. ی یѡ یی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی یی ѐ ی ی ǡ ϐی ی ی ی ی ϡ ی . ی ی ی ی ֡ ی ی یی ی ی ی. یǁی یی یی ی ی یی ϐی - یی - "ی ی" ی ی ی یی ی یی ʺ ی ی یѡ ی ی ی Ǎی ѐ ی ی یی ی.

 

ѐ 650 ی ی 䐐 700 . 1 یی 850 ی ʡ ی ی یی ϐی ی ی ی . " ی " ی ی ی یی یѡ ی 32.5 ی ی ی 1394 ی. ی ی ی ی ی ی ی ی "ی " ی یی ی ی ی ی ی ی ی ȡ ی ی ی ی ϐی ǘ یی ی یϿ

ی ی ی ی ی ی ی ѐی ј Ϻ ѐی یی ی ی ی ѐی - ی ی ی ی ǡ یی ی ی یی ی یی. ی ی јی ǘی یϡ ی ی Ґیی ی ی یی ی ی ی یی یی ϡ یی ی ی ی ی یی ی یی ڡ Ґ ǘ ʡ .

ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی یی یϡ ޡ یی ی ی ی یی ϐی ѐ ی Ϻ ی ѐی - ی ی ی یϺ ی ژ ی ی یی ی ѡ ی ی юیی ی یی ی ییی ی юی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی - - ѐی ј ϡ ͘ ییی یی ی ی ی ی ѐ ǡ ی .

 

12 2014

21 1393

Ґ