کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

گسترش مارکسیسم بر اساس واقعیت صورت می گیرد، نه بالعکس - لنین

کتابخانه ی مارکسیستی- لنینیستی 


 

    کتابخانه

 

 

برای تهیه هر یک از مطالب و آثار موجود در این کتابخانه با ما تماس حاصل نمائید، لازم به ذکر است که آثار و کتب موجود فعلأ به صورت دیجیتال موجود نمی باشند.

          

       

 

       کتابخانه ی سازمان 19 بهمن


لیست کتاب های موجود

WORD

PDF