سایت سازمان 19 بهمنweb site  19bahman

http://19bahman.net/../images/golesorkhi.jpg

خسرو گلسرخی

image001

فرهنگ پویا و فرهنگ مومیایی شده - خسرو گلسرخی

 

شعر بي نام

بر سينه ات نشست
زخم عميق و كاري دشمن
اما
 نيافتادي
اين رسم توست كه ايستاده بميري
در تو ترانه هاي خنجر و خون
در تو پرندگان مهاجر
در تو سرود فتح
اين گونه
چشم هاي تو روشن
 هرگز نبوده است
با خون تو
ميدان توپخانه
در خشم خلق
بيدار مي شود
مردم
زان سوي توپخانه
بدين سوي سرزير مي كنند
نان و گرسنگي
به تساوي تقسيم مي شود
اي سرو ايستاده
اين مرگ توست كه مي سازد
دشمن ديوار مي كشد
اين عابران خوب و ستم بر
نام ترا
اين عابران ژنده نمي دانند
و اين دريغ هست اما
روزي كه خلق بداند
هر قطره قطره خون تو
محراب مي شود
اين خلق
نام بزرگ ترا
در هر سرود ميهني اش
آواز مي دهد
نام تو ، پرچم ايران
خزر
به نام تو زنده است

***

قبل از اعدام

خون ما
مي شكفد بر برف
اسفندي
خون ما
مي شكفد بر
لاله
خون ما
پيرهن كارگران
خون ما
پيرهن دهقانان
خون ما
پيرهن سربازان
خون ما
پرچم
خاك
ماست
نم نم باران
با خون ما
شهر آزادي را
 مي سازد
نم نم باران
با خون ما
شهر فرهادها را
سازد
خون ما
پيرهن كارگران
 خون ما
پيرهن دهقانان
خون ما
ييرهن
 سربازان

***

 

 

بازگشت