سایت 19 بهمن

تخریب قطعه ی 33، نه تنها بیانگر ترس و زبونی عوامل امپریالیسم از حتا خاطره ی به خون خفته گان خلق، که نشانه ی هراس آنان از تداوم راه سرخ آن انقلابیون می باشد!

---

اسامی برخی از به خون خفته گان خلق در  قطعه ی مذکور:

 

 

1.     محمد آب شناس

2.    علی نقى آرش

3.  سعید آریان

4.   بهمن آژنگ

5.   سیف اله آشوری زاده

6.   منیژه ابراهیم زاده

7.   جواد ابراهیمی

8.   مجید احمدزاده هروى

9.    مسعود احمدزاده هروى

10.         عقیل احمدی

11.         مرضیه احمدی اسکوئی

12.        جعفر اردبیلچى

13.      علی رضا اردلان

14.       اشرف اسکندری

15.       شکرالله اسکندری

16.       علی اکبر اسکندری

17.       عظیم اسماعیلی

18.       حمید اشرف

19.        اسماعیل افشارها

20.        اسماعیل اکبریان

21.        صادق امیدوار

22.       یحیى امینى نیا

23.     مارال ایامنی

24.      هدایت باخویش

25.      محمد بازرگانی

26.      علی باکری

27.      سیدمحمدعلى بدر طالع

28.      علی اصغر بدیع زادگان

29.       حبیب براداران خسروشاهى

30.      عزیز برزنده شیرازی

31.      مهدی برنجکار

32.     نعمت اله بوستانى

33.    محبوب بهروزی

34.    رمضان بیک محمدی

35.     فرهنگ بیگدلی

36.     حسین بیگی

37.    امیرپرویز پویان

38.    خسرو تره گل

39.      هوشنگ تره گل

40.       ربابه تقی زاده

41.       محمد تقى زاده

42.      حسین تندرلو

43.    حمید توکلی

44.     هوشنگ تیزابى

45.     فاطمه جان نعیمی

46.     جمشید جاوید تهرانی

47.     بیژن جزنی

48.     على اکبر (فریدون) جعفرى

49.      دولت جفرودی

50.       احمد جلیل افشار

51.       مصطفى جوان خوشدل

52.      محمد چوپان زاده

53.     حاجیه چوپانی

54.     عبدالکریم حاجیان سه پله

55.      علی اکبر حاجی فرج

56.      ابراهیم حسن زاده دلفانى

57.     حسن حسن زاده دوستخوانى

58.     رحیمه حسینی

59.       کامران حسینى

60.       پرویز حکمت جو

61.       محمد حنیف نژاد

62.      محمدموسی حیدری

63.     عباداله خدا رحمى

64.     مجتبى خرم آبادى

65.      حمید خلیلى

66.      عجب خوش الفتی

67.     علی خوش بختی

68.     معصومه خوش قدم شکوری

69.       جعفر دارایی

70.       کرامت اله دانشیان

71.       بهار دروند

72.      احمد دلیریان

73.    بهروز دهقانی

74.     سید رضا دیباج

75.     محمدکاظم ذوالانوار

76.     غلام راه داری

77.     اکبر رجبی

78.     فاطمه رحیمی

79.      حسین رستمی

80.       احمد رضائى

81.       رضا رضائى

82.      مهدی رضائی

83.    نزهت السادات روحی آهنگران

84.     حسن رومینا

85.     حبیب رهبرى

86.     منصوره ریاحیمی

87.     یوسف زرکارى

88.     احمد زیبرم

89.      حسن سرکارى

90.        عزیز سرمدی

91.        حسین سلاحى

92.       فاطمه سلطان قبادی

93.      رقیه سلطانی

94.      مقصودعلی سمیعی

95.       خشایار سنجرى

96.       مهدى سوالونى

97.      عباس سورکى

98.      سیدمحسن سید باقرى

99.        روح الله سیف

100.          ماشااله سیف

101.          ولى الله سیف

102.         محمود شامخى

103.        خدامراد شاهسون

104.        سعید شایسته پور

105.         نادر شایگان شام اسبى

106.         سید جعفر شجاع ساداتى

107.        احمد شجریانی

108.        فرامرز شریفى

109.          سلطان قلی شعبان

110.          معصومه شعبانی

111.          سید علی رضا شهاب رضوى

112.         ناصر صادق

113.        اسکندر صادقی نژاد

114.        مرتضی صالحی

115.         محمد صالحی نهاوندی

116.         سعید صفار

117.        محمد صفارى آشتیانى

118.        نگار صفاری نژاد

119.          اصغرصفائی

120.         علی اکبر صفائی فراهانی

121.         جعفر ضیا الحق

122.        حسن ضیاء ظریفی

123.       رمضان طاهرخانی

124.       بهرام طاهرزاده

125.        مریم طوایفی

126.        غلامحسین عالم زاده خجندى

127.       حسن عباسی

128.       سید محمد باقر عباسى

129.         حجت الله عبدى

130.        اصغر عرب هریسى

131.        اسحق عزیزی

132.       توکل عسگری

133.     محمود عسگرى زاده

134.      نادر عطائى

135.      علی اکبر علائی بیرک سفلی

136.      گوهر علی نژاد

137.      قاسم غریبه

138.      جلال غزنوی

139.       سعید فردی

140.        منصور فرشیدى

141.        مهدى فضیلت کلام

142.       عبدالمناف فلکى

143.      مارتیک قازاریان

144.      تاجر قریشی

145.       محمدتقی قشقائی

146.       همایون کتیرائى

147.      فاطمه کربلائی مطلب

148.      عباس علی کریمی

149.        ناصر کریمى

150.         صیاد کشاورز بهستانی

151.         مشعوف کلانتری

152.        علی کلیوند

153.      علی کیانی پوران

154.       خسرو گلسرخی

155.       غلامرضا گلوى

156.       محمد گیوه کش

157.       حسن مافی

158.       سعید محسن

159.        حسین محمودپور

160.         منصور مختاری

161.         ناصر مدنى

162.        جعفرمرادی

163.      عبدالرسول مشکین فام

164.       شیرین معاضد

165.       عباس معروف

166.       محمد معصوم خانى

167.       اسدالله مفتاحى

168.       عباس مفتاحى

169.        محمد مفیدى

170.        بهمن منشط

171.        رحمت الله منیرنژاد

172.       حبیب الله مومنی

173.      اکبر موید

174.      حسن مهرى

175.       على میهن دوست

176.       علیرضا نابدل

177.      کلثوم نادری

178.      محمد مهدی نداف

179.        احمد نصیری

180.        اکبر نظامی تقاعدی

181.        محمود نمازى

182.       حسن نوروزى

183.      رعنا وظیفه شناس

184.      فاطمه یوسفی

185.       یدالله یونسی

 

 

 

بازگشت