سایت 19 بهمن

لیست

به خون خفته گان

چـریـک هـای فدائـی خلــق

"براساس حروف الفبا"

bludrule

مبارزین کمونیستی که، با اعتقاد راسخ به تئوری مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک، در راه رهائی طبقه ی کارگر و اقشار زحمتکش از یوغ استثمارگران، جان خود را در مبارزه با امپریالیسم و سگ های زنجیری اش( رژیم های شاه و جمهوری اسلامی) فدا کردند.

---

بازدید کننده ی گرامی!

 

چنانچه در مورد هر یک از این عزیزان، اطلاعاتی دارید که ما را در تصحیح و یا تکمیل زندگی نامه ی آنان یاری رساند، لطفا به ما اطلاع بدهید.

---

اسامی و مطالبی را که در لیست با رنگ قرمز مشاهده می کنید، بیانگر اطلاعات نیمه موثق است.

 

نام

شغل

تاریخ شهادت

محل شهادت

نحوه ی شهادت

آذری یام،

اسمر

دانش آموز

1360/04/30

تبریز

تیرباران

آرش،

علی نقی

دانشجو

1350/12/22

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

آریان،

سعید

دانشجو

1350/12/12

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

آرین،

حمید

 

1355/04/09

تهران

درگیری

آژنگ،

بهمن

 

1350/12/12

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

آقاابراهیمیان،

فردوس

 

1355/11

تهران

درگیری

آقازاده،

نورآذر

 

 

 

 

آقانبی قلهکی،

زهرا

 

1355/09/29

تهران

تیرباران

آقاوردی زاده،

حمید

 

1364/12/19

 

 

آل آقا،

لادن

 

1355/02/25 یا 26

تهران

درگیری

آل آقا،

نسترن (جمیله)

 

1355/04/03

تهران

درگیری

آلادپوش،

لادن

 

1355/02/26

تهران

درگیری

آیتی،

پری دخت (غزال)

 

1356/01/01 یا 10

تهران

درگیری

ابراهیمی،

مهرنوش

دانشجو

1350/07/09

تهران،

خیابان ابطحی

درگیری

اجیرائی،

عبدالکریم

 

1360/09/03

 

 

احمدزاده،

مجید

دانشجو

1350/12/11

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

احمدزاده،

مسعود

 

1350/12/11

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

احمدشاهی یا

احمدقاسمی یا

احمدهاشمی،

نادره

 

1355/04/10

تهران

درگیری

احمدشاهی،

نصراله

 

1360/06/29

 

 

احمدی،

حسین

 

1361/07/27

 

 

احمدی،

محمدرضا یا مرتضی

 

1350/10/06

شیراز

درگیری

احمدی اسکوئی،

مرضیه

دانشجو و معلم

1353/02/06

تهران

درگیری

اردبیل چی،

جعفر

 

1350/12/22

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

اردوان،

مهرداد

 

1364/11/28

 

 

ارغند،

قنبر

 

1360/04/23

 

 

ارمغانی،

بهروز

 

1355/02/28

تهران

درگیری

اسحاقی،

مهدی

دانشجو

1349/12/01

سیاهکل

درگیری

اسرافیلی،

محمد

 

1360/06/28

 

 

اسلامی،

احمد

 

1360/07/20

 

 

اسماعیل پور

موسوی،

سعید

 

1360/06/06

 

 

اسماعیل زاده،

کامران

 

1360/05/07

 

 

اشتری تلخستانی یا

قلمستانی،

تورج

 

1355/02/26 یا 27

تهران

درگیری

اشرف،

حمید

دانشجو

1355/04/08

تهران،

مهرآباد جنوبی

درگیری

اشرف زاده کرمانی،

منیژه

 

1354/10

تهران

تیرباران

اصغری صحت،

ابوالقاسم

 

1360/09/02

 

 

اعظمی لرستانی،

هوشنگ

پزشک

1355/02/25

لرستان

درگیری

افدرنیا،

فاطمه

 

1354/11/06

تبریز

درگیری

اقتدارمنش،

مهدی

 

1357/11/22

تهران

درگیری

اکرامی،

حمید

 

1355/01/18

تهران

درگیری

الهیاری،

حسین علی

دانشجو

1354/05/17

تهران

درگیری

امیری دوان،

بهزاد

 

1355/04/09

تهران

درگیری

امیری دوان،

بهنام

کارگر

1355/12/09

تهران،

خیابان کرمان

درگیری

امین نیا،

یحیی

 

1350/12/22

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

انفرادی،

جلیل

کارگر

1349/12/26

تهران

تیرباران

باباعلی رحیمی،

هاشم

 

1356/06/06

تهران

درگیری

بازماندگان،

عبدالصمد

 

1360/10/20

 

 

باقرپور،

جهانگیر

 

1355/02/25 یا 26

 

 

باقری،

اسماعیل

 

1360/07/29

 

 

باقری،

جواد

 

1360/03/26

 

 

باقری،

حمید

 

1360/07/29

 

 

بانژاد،

غلام رضا

دانش آموز

1354/05/17

تهران، پارک

پائین خیابان مشهد

درگیری

براتی،

عبدالحسین

دانشجوی اقتصاد

1350/07/13

تهران،

خزانه ی اتابکی

درگیری

برادران

خسروشاهی،

حبیب

 

1353/03/11

تهران، جاده ساوه

خودکشی سر قرار

بربری،

مسعود

 

 

 

 

برنشان،

علی

 

1360/08/15

 

 

بشردوست،

اسداله

 

1351

 

زیر شکنجه

بشیری،

حسن

 

1360/07/20

 

 

بطحائی،

محسن

 

1354

تهران

درگیری

بلبل صفت،

میترا

 

1355/02/28

تهران

درگیری

بلوکی،

عارف

 

1360/07/14

 

 

بنازاده،

منصور

 

1360/10/24

 

 

بنده خدا لنگرودی،

هادی

دانشجو

1349/12/26

تهران

تیرباران

بهائی پور،

منوچهر

کارگر شرکت تلفن

1350/07/09

تهران،

خیابان ابطحی

درگیری

بهروزی،

علی

 

1360/08/13

 

 

بهفر،

رضا

 

1359/06/18

 

 

بیژن زاده،

صبا

 

1355/12/09

تهران،

خیابان کرمان

درگیری

بیگی،

غلام حسین

 

1356/06/12

تهران

درگیری

پایان،

سعید

 

کارگر شرکت واحد

اتوبوس رانی در

تهران

1353/11/01

اهواز

شلیک از سوی رفقا

با فرمان خودش

پایداری،

جهانبخش

 

1354/04یا 05/17

مشهد

درگیری

پرورش،

مسعود

دانشجو

1354/11/06

تبریز

درگیری

پری

 

1354/07/24

 

 

پشامی،

اصغر

دست فروش

1355

تهران

درگیری

پناهی،

جعفر

 

1352/11

 

 

پناهی،

خسرو

 

1357/11/22

کرمانشاه

درگیری

پناهی،

علی رضا

 

1360/06/17

 

 

پناهیان،

فتح علی

کارگر

1352 یا

1353/11/03

تهران، فرح آباد

درگیری

پنجه شاهی،

سیمین

 

1356/01/10

تهران

درگیری

پنجه شاهی،

عبداله

 

1356/02/01

تهران

درگیری

پنجه شاهی،

مریم

 

 

 

 

پنجه شاهی،

نسرین

 

1356/02 یا 05/04

تهران

درگیری

پوراحمدی،

عزیز

 

1360/08/05

 

 

پوررضائی خلیق،

ابراهیم

دانشجو

1352 یا

1353/11/01

مشهد

زیر شکنجه

پورقنبری،

حسین

 

1360/05/05

 

 

پورنغمه،

غلام علی

 

1355/04/06

 

 

پورنغمه،

نادعلی

 

1355/04/03

تهران

درگیری

پوری،

محمدیوسف

 

1361/06/06

 

 

پویان،

امیرپرویز

پژوهشگر

1350/03/03

تهران،

کوی نیروی هوائی

درگیری

پیرزاده جهرمی،

عبدالمجید

 

1354/11/06

تبریز

درگیری

پیرونذیری،

رحمت اله

گروهبان وظیفه

1350/03/03

تهران،

کوی نیروی هوائی

درگیری

پیل افکن،

احمد

 

1360/08/28

 

 

پیوسته حاجی محله،

سلیمان

 

1357/03/02

کرج

درگیری

ترابی،

محمدامین

 

1360/07/20

 

 

ترابی،

محمدتقی

 

1360/05/05

 

 

تراقچی،

علی رضا

 

1360/06/28

 

 

تره گل،

خسرو

 

1354/03/28

تهران

تیرباران

تقی زاده چراغی،

محمد

 

1350/12/22

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

تنگستانی،

حسین

 

1360/04/08

 

 

توکلی،

حمید

 

1350/12/11

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

توکلی،

سیمین

 

1355/04/10

تهران

تیرباران

جعفری،

علی اکبر (فریدون)

دانشجو

1354/02/02

جاده تهران - مشهد

تصادف رانندگی

جلالی،

ابراهیم

 

1360/05/10

 

 

جمشیدی رودباری،

عباس

سرباز

1353/05/02

تهران

تیرباران

جوکار،

مهوش

 

1360/07/21

 

 

جهانگیری،

محمدقلی

 

1360/08/04

 

 

جهانگیری،

مهین

 

1360/08/05

 

 

چشم براه،

محمد

 

1360/06/12

 

 

چمنی،

محمدرضا

 

1353/08/09

اهواز

زیر شکنجه

چوخاچی،

حسین

 

1355/11/13

تهران

درگیری

حاتمی،

مهدی

 

1355/02/25 یا 28

تهران

درگیری

حاتمی،

مهوش

 

1355/02/25 یا 26

تهران

درگیری

حاج شفیعی ها،

مرتضی

 

1350/10/06

شیراز

درگیری

حاجیان سه پله،

زهره

 

1361/12

 

 

حاجیان سه پله،

عبدالکریم

 

1350/12/12

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

حرمتی پور،

محمد

 

1361/01/04

خی پوست، شیرگاه،

مازندران

منفجر ساختن

نارنجک های خود

در درگیری

حسن پور اصیل،

غفور

 

1349/12/26

تهران

تیرباران

حسن پور اصیل،

فاطمه

 

1354/10/18

 

درگیری

حسن پور اصیل،

مصطفی

 

1355/02/27 یا 28

تهران

درگیری

حسن زاده کرمانی،

هادی

 

1360/05/24

 

 

حسینی،

افسرالسادات

 

1355/04/08 یا 10

تهران

درگیری

حسینی،

فاطمه

 

1355/04/08

تهران،

مهرآباد جنوبی

درگیری

حسینی ابرده،

عسگر

 

1355/04/08

تهران،

مهرآباد جنوبی

درگیری

حشمت زاده،

رضا

 

1360/12/16

 

 

حق نواز،

محمدحسین

 

1355/04/08

تهران،

مهرآباد جنوبی

درگیری

حمیدی مدنی،

علی

 

1360/04/07

 

 

خادمی،

محمدحسین

 

1360/06/31

 

 

خالصی،

رضا

 

1360/06/27

 

 

خاموشیان،

محمود

 

1361/06/02

 

 

خدادادزاده،

محمود

 

1360/07/20

 

 

خدادادی،

رحیم

 

1355/07 یا 08/06

تهران

درگیری

خداوردی،

مانی

 

1360/06/06

 

 

خراط پور،

غلام علی

 

1355/04/08

تهران،

مهرآباد جنوبی

درگیری

خرامی،

محمدسعید

 

1360/07/14

 

 

خرم،

طاهره

 

1355/04/08

تهران،

مهرآباد جنوبی

درگیری

خرم آبادی،

احمد

 

1350/04/14

تهران

تیرباران

خرم آبادی،

مجتبی

 

1352/12/12

تهران

تیرباران

خرم آبادی،

محمود

افسر وظیفه

1355/02/27

تهران

تیرباران

خسروی اردبیلی،

محمدعلی (داداشی)

 

1354/04 یا 11

ظفار

 

خوانساری،

محمدرضا

 

1351/05/09

 

 

دادگر،

فرزاد یا فرزانه

 

1355/02/25

 

 

دادور یا رادور،

فرهاد

 

1360/10/07

 

 

دانش ایران مبارکه،

خسرو

 

 

1360/07/13

 

 

دانش ایران مبارکه،

مریم

 

1360/07/19

 

 

دانش بهزادی،

عباس

دانشجوی دامپزشکی

1349/12/26

تهران

تیرباران

داوری،

پرویز

 

1355/06/12

 

 

دبیری فرد،

علی

 

1354/07 یا 08/30

تهران

درگیری

دریائی،

سیما

دانشجو

1360/09/08

تهران

اعدام

دقیق همدانی،

مصطفی

 

1354/11/06

 

زیر شکنجه

دهقانی،

بهروز

معلم

1350/03/09

تهران

زیر شکنجه

دهقانی،

روح انگیز

 

1360/04/08

 

اعدام

دیده رو،

صدیق

 

1361/06/29

 

 

ذاکری،

علی اصغر

 

1361/08/10

 

 

راحی،

فرشید

 

1360/07/19

 

 

رجبی،

جواد

 

1361/01/04

خی پوست، شیرگاه،

مازندران

منفجر ساختن

نارنجک های خود

در درگیری

رحیمی،

اسکندر

معلم

1349/12/26

تهران

تیرباران

رحیمی،

محمدطاهر

 

1354

تهران

درگیری

رحیمی علی آبادی،

علی رضا

 

1355/03/21 یا 31

تهران

درگیری

رخ بین،

فاطمه

 

1360/07/20

 

 

رشت چی،

زین العابدین

دانش آموز

1354/05/01 یا 17

تهران

خوردن قرص

سیانور در درگیری

رضوی،

شهاب الدین

 

1353/03

تهران

درگیری

رفیعی،

مینا

 

1355

تهران

درگیری

رفیعیان،

اسد (جلیل)

کارگر

1361/01/04

خی پوست، شیرگاه،

مازندران

منفجر ساختن

نارنجک های خود

در درگیری

رکنی،

حسین

 

1360/08/28

بندرعباس

درگیری

رمضان علی،

محمدرضا

 

1360/05/05

 

 

روتابی یا رونابی،

شهناز

 

1361/06/02

 

 

روحی آهنگران،

اعظم السادات

 

1355/06/07

تهران

تیرباران

روحی آهنگران،

بهمن

افسر وظیفه

1354/10/23

تهران

زیر شکنجه

روحی آهنگران،

نزهت السادات

دبیر ریاضی

1354/04/09

کرج، دولت آباد

درگیری

رهگذر،

کاووس

دانشجو

1354/11/17

تهران

درگیری

زارع،

رضا

 

1362/03/23

 

 

زارع کاریزی،

یداله

 

1354/04/09

کرج، دولت آباد

درگیری

زرکار یا زرکاری،

قربان علی

 

1355/02/25

تهران

درگیری

زرکار یا زرکاری،

یوسف

کارگر

1352/11/17

اصفهان

درگیری

زندیه،

علی اصغر (فرامرز)

دانشجو

 

 

 

زیبرم،

احمد

کتابدار

1351/05/28

تهران

درگیری

زینی وندنژاد،

غلام

 

1360/07/22

 

 

ژیان کرمانی،

حمید

 

1355 یا 1357/04

تهران

درگیری

سالاری،

غلام رضا

 

1360/07/05

 

 

سالمی،

عزیز

 

1350/06

تهران

درگیری

سالمی،

محمدعلی (بهنام)

 

1350/07/08 یا 10

تهران، سه راه آذری

درگیری

سپهری،

ایرج

 

1352/06/02

آبادان

درگیری

سپهری،

سیروس

مهندس کشاورزی

1350/09

تهران

زیر شکنجه

سپهری،

فرخ

 

1351/05/09

تهران،

خیابان سلیمانیه

درگیری

سپهری،

فرشاد

 

 

 

 

سپهری،

فرهاد

 

1353 یا

1354/08/02

ظفار

درگیری

سجادی گیلانه ای،

زاهد

 

1361/07/12

 

 

سرکاری،

حسن

 

1350/12/22

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

سعادتی،

حسن

 

1355/06/08

 

 

سعادتی،

کاظم

دبیر دبیرستان

1350/02/23

 

خوردن قرص

سیانور به هنگام

دستگیری

سعیدی،

محمد

 

1360/10/07

 

 

سعیدی بیدختی،

عبداله

 

1354/04/20

تهران

درگیری

سلاحی،

جواد

معلم

1350/01/26

تهران

درگیری

سلاحی،

حسین

 

1354/03/28

تهران

تیرباران

سلاحی،

کاظم

مهندس

1350/04/14

تهران

تیرباران

سلسبیلی،

یداله

 

1356/01/09

تهران

درگیری

سلمانی نژاد،

خلیل

 

1350/02/18

تهران، خزانه اتابکی

انفجار کوکتل

مولوتف در دست

خودش

سلیمانی،

محمدحسین

 

1360/08/13

 

 

سمائی،

محمدرحیم

دانشجو

1349/12/01

سیاهکل

درگیری

سنجری،

خشایار

سرباز

1354/01/23

قزوین، خیابان

سعدی

درگیری

سنجری،

کیومرث

دانشجو

1355/11/09

مشهد

خوردن قرص

سیانور در درگیری

سوالونی،

مهدی

 

1350/12/12

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

سیادتی،

قاسم (حمید)

 

1357/11/22

تهران، مرکز رادیو

درگیری

سیدنوزادی،

علی

 

1350/07/08 یا 10

تهران، سه راه آذری

درگیری

سیف دلیل صفائی،

ناصر

مهندس مکانیک

1349/12/26

تهران

تیرباران

سیلابی یا سیلانی،

بابک

 

1357/11/22

تهران

درگیری

شافعی،

فریدون

کارمند فنی دخانیات

1351/05/09 یا30

تهران

درگیری

شافعی،

فریدون (کاک رحمان)

 

1360/09/26

کردستان

درگیری

شالوردیان چایچی،

غلام رضا

 

1360/09/14

 

 

شالی،

خدابخش

 

1355/10/25

تهران

درگیری

شانگی پور،

پرویز

 

1360/10/24

 

 

شاهی،

مریم

 

1355/03 یا 04/05

تهران

درگیری

شاهین،

بهروز

 

1360/06/19

 

 

شایگان شام اسبی،

ارژنگ

 

1355/02/26

تهران

درگیری

شایگان شام اسبی،

ناصر

 

1355/02/26

تهران

درگیری

شریفی،

فرامرز

دانشجو

1351/05/09

تهران،

خیابان سلیمانیه

درگیری

شفیعی،

علی رضا

 

1360/08/08

 

 

شفیعی،

هامان

 

1360/05/24

 

 

شفیعیان،

شهرام

 

1361/06/01

 

 

شمشیری،

فریده

 

1360/06/16

 

 

شهاب رضوی،

علی رضا

 

1353/03/28

تهران

تیرباران

صادقی،

حبیب

 

1360/06/19

 

 

صادقی نژاد،

اسکندر

کارگر

1350/03/03

تهران،

کوی نیروی هوائی

درگیری

صبوری،

عبدالرحیم (عزالدین) (بهروز)

 

1360/12/13

تهران

درگیری

صدیقی پاشاکی،

فرهاد

 

1355/02/25 یا 26

تهران

درگیری

صفاری آشتیانی،

محمد

دانشجو

1351/05/02

تهران

درگیری

صفائی فراهانی،

علی اکبر

مهندس

1349/12/26

تهران

تیرباران

صفری،

علی رضا

 

 

 

 

ضمیری،

غلام شاه

 

1360/06/27

 

 

طالب زاده شوشتری،

مینا

 

1355/03/05 یا 08

تهران، کوی زیبا،

شهباز جنوبی

درگیری

عابدی،

اسماعیل

 

1355/02 یا 05/28

تهران

درگیری

عابدی،

عباس یا عبدالرسول

 

1361/01/04

خی پوست، شیرگاه،

مازندران

منفجر ساختن

نارنجک های خود

در درگیری

عبدی،

بهروز

دانشجو

1351/11/23

مشهد

انفجار بمب همراه

عرب هریسی،

اصغر

 

1350/12/22

تهران،

میدان تیر چیتگر

درگیری

عرفانیان،

محمدجواد

 

 

1357/11/22

تهران

درگیری

عطاریان،

حسن

 

1361/01/04

خی پوست، شیرگاه،

مازندران

منفجر ساختن

نارنجک های خود

در درگیری

عظیمی،

محمد

 

1360/05/05

 

 

عظیمی بلوریان،

محمود

 

1354/04/09

کرج، دولت آباد

درگیری

علی شاهی،

امیرمعصوم

 

1361/06/02

 

 

عنانی شیشوان،

عبدالحسین

 

1360/04

 

 

غبرائی،

کاظم

 

1355 یا

1356/04/01

تهران

درگیری

غروی،

عزت

 

1355/02/25 یا 26

تهران

درگیری

غروی،

فاطمه (فریده)

 

1355/02/26 یا 27

تهران

درگیری

فارسیان،

علی رضا

 

1360/04/27

 

 

فاضلی،

محمدهادی

مهندس برق

1349/12/26

تهران

تیرباران

فاطمی یا کاظمی،

حسین

 

1355/02/28

تهران

درگیری

فاطمی،

پروین

 

1354/07/08

تهران

درگیری

فاطمی،

مرتضی (امیر)

مهندس کشاورزی

1355/05/21

کرج

خوردن قرص

سیانور در درگیری

فتحی،

کریم

 

1360

 

 

فرجاد،

فرشید

 

1354/07/24 یا 25

تهران

درگیری

فرجاد،

هادی

 

1355/02/25 یا 28

تهران

درگیری

فرجودی لنگرودی،

حسن جان (رحیم)

 

1355/11

تهران

زیر شکنجه

فرشیدی،

منصور

 

1354/01 یا 02/20

یا 24

قزوین

درگیری

فرهنگ،

مسرور

 

1354/10/19

گرگان

درگیری

فرهودی،

احمد

کارمند دارائی

1349/12/26

تهران

تیرباران

فرید،

فتح اله

 

1360/07/20

 

 

فضل اللهی،

حمید

 

1361/04/28

 

 

فضل اللهی،

ناصر

 

1351/05/02

 

 

فضیلت کلام،

انوشه

 

1355/11/06

تهران

درگیری

فضیلت کلام،

مهدی

 

1351/05/09

تهران،

خیابان سلیمانیه

درگیری

فلکی تبریزی،

مناف

 

1350/12/22

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

فوقانی،

محمدمهدی

 

1355/04/08

تهران،

مهرآباد جنوبی

درگیری

قادری،

محمد

 

1360/08/27

 

 

قازاریان،

مارتیک

 

1354/04/09

کرج، دولت آباد

درگیری

قاسمی،

طاهره

 

1360/07/20

 

 

قاسمی،

نوروز

 

1360/04/08

 

 

قانع خشکه بیجاری،

یوسف

 

1355/04/08

تهران،

مهرآباد جنوبی

درگیری

قبادی،

چنگیز

پزشک

1350/07/08 یا 10

تهران، سه را آذری

درگیری

قبادی،

کرامت

 

1360/07/09

 

 

قنبرپور،

احمدرضا

 

1355/02/25 یا 26

تهران

درگیری

قنبرپور،

محمدرضا

 

1355/02/25 یا 26

تهران

درگیری

کابلی،

عباس

 

1353/06/14

تهران

درگیری

کابلی،

میرهادی

 

1363

 

 

کاتوزیان،

عباس

 

1360/06/08

 

 

کاسه چی،

محمد

دانشجو

1355/11

تهران

درگیری

کاظم

 

1360/12/25

 

 

کامیابی،

محمدرضا

 

1355/01/29

تهران

درگیری

کریمی،

احمد

 

1361/06/02

کرمانشاه،

زندان دیزل آباد

اعدام

کریمی،

فتح اله

 

1357/10/05

تهران

درگیری

کریمی،

نصرت

 

1361/06/02

کرمانشاه،

زندان دیزل آباد

اعدام

کلانتر نیستانکی،

عبدالرضا

دانشجو

1355/12/18

تهران

تیرباران

کیوانی فر،

لطف اله

 

1360/06/02

 

 

گلوی،

غلام رضا

دانشجو

1350/12/11

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

لایق مهربانی،

غلام رضا

 

1355/04/08

تهران،

مهرآباد جنوبی

درگیری

لنگرودی،

صفر

 

1355/06

تهران

تیرباران

لنگوری،

حسن جان

 

1353/08

تهران

درگیری

محتشمی،

جعفر

دانشجو

1354/11/06

تبریز

درگیری

محدث قندچی،

محمدعلی

مهندس کشاورزی

1349/12/26

تهران

تیرباران

محمودیان،

حسن یا حسین

 

1350/10/06

شیراز

درگیری

مدیر شانه چی،

حسین

 

1360/08/07

 

 

مدیر شانه چی،

زهره

 

1355/02/28

شیراز

درگیری

مرادی،

ناصر

 

1360/07/20

 

 

مسیحا،

بهزاد

 

1360/04/08

 

 

مشیدی،

شعاع الدین

مهندس برق

1349/12/26

تهران

تیرباران

معاضد،

شیرین

 

1353/02/11

تهران

زیر شکنجه

معتضد،

مهشید

 

1361/02/12

 

 

معصوم خانی،

محمد

 

1354/01/27

تهران

تیرباران

معصومی همدانی،

حسن

 

1351/03/31

تهران

درگیری

معماران بنام

موجائی،

رفعت

 

1357/03/02

کرج

درگیری

معینی،

سعید

 

1357/03/31

تهران

درگیری

معینی،

محمدحسین

 

1360/09/03

 

 

معینی عراقی،

اسماعیل

مهندس برق

1349/12/26

تهران

تیرباران

مفتاحی،

اسداله

دانشجوی پزشکی

1350/12/11

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

مفتاحی،

عباس

مهندس معدن

1350/12/11

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

مکاری،

عباس

 

1360/07/20

 

 

مکاری،

موسی

 

1361/02/12

 

 

مکرانی،

حسین

 

1360/10/24

 

 

ملکوتیان،

محمدعلی

 

1357/11/21

تهران، حمله

به پادگان جمشیدیه

درگیری

منصور

 

1362/12/28

 

 

موسوی،

حسین

 

 

 

 

موسی دوست

موچالی،

حسین

 

1355/03/21 یا 31

تهران

درگیری

مومنی،

حبیب اله

 

1354/01 یا 02/14

تهران

درگیری

مومنی،

حمید

 

1354/11/18

تهران

درگیری

موید،

اکبر

 

1350/12/22

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

مهدوی،

گلرخ

 

1355/04/03

تهران

درگیری

میرآبیون،

علی

 

1356/01/14

تهران

درگیری

میربلوک،

سلیمان

 

1366/01/27

 

 

میررضائی،

سیدمرتضی

 

1360/06/11

 

 

میرزائی،

داود

 

1357/02

تهران

درگیری

میرشکاری،

حمید

 

1362/03/20

 

 

نابدل،

علی رضا

معلم

1350/12/22

تهران،

میدان تیر چیتگر

تیرباران

نجاری،

مهناز

کارگر

1360/07/19

تهران

تیرباران

نجف زاده،

فریدون

 

1349/12/07

تهران

زیر شکنجه

نصیرمسلم،

پرویز

مهندس کشاورزی

1355/09/03

تهران

زیر شکنجه

نمازی،

محمود

 

1354/02/20

تهران

زیر شکنجه

نمازی زادگان،

امیر

 

1360/06/20

 

 

نوربخش،

محسن

 

1355/11

تهران

درگیری

نوروزی،

حسن

کارگر

1352/10/20

لرستان

درگیری

نهانی،

فاطمه (شمسی)

 

1354/10/21

تهران

درگیری

نیری،

هوشنگ

 

1349/12/26

تهران

تیرباران

نیک جه همدانی،

ابوالقاسم

کارگر

1357/09/18

جاده خرم آباد -

بروجرد

درگیری

نیک خواه،

سروش

 

1360/07/13

 

 

نیک داودی،

حسن

مهندس

1349/03/29

تهران

زیر شکنجه

نیک مرام،

محسن

 

1357/11/21

تهران

درگیری

نیک نژاد،

فرج اله (کاک وریا)

 

1362/08/01

کردستان

درگیری

نیک نژاد،

مختار

 

1362/03/17

 

 

نیکوکار،

حسن

 

1350/02/08

تهران

درگیری

وارشکی،

عبداله

 

1360/06/31

 

 

وزیری،

علی اکبر

 

1355/04/08

تهران،

مهرآباد جنوبی

درگیری

هادیان،

اسماعیل

 

1360/03/07

 

 

هدایتی،

جمشید

 

1366/01/27

 

 

هدایتی،

شاهرخ

مهندس کشاورزی

1350/08/19

 

زیر شکنجه

هدایتی،

محمدرضا

دانشجو

1355

 

زیر شکنجه

هزارخانی،

حمیدرضا

دانشجو

1354 یا

1355/11/03

تهران، لاله زار

منفجرساختن

نارنجک توسط

خودش در درگیری

همتی،

محمدرضا

 

1353/07/02

 

 

هوشمند،

عباس

 

1356/01/10

تهران

درگیری

یثربی،

محمدرضا

 

1355/04/08

تهران،

مهرآباد جنوبی

درگیری

یداللهی،

پوران

دانشجو

1351/11/23

مشهد

خوردن قرص

سیانور پس از

دستگیری

یزدانی،

محمد

 

1360/05/05

 

 

یوسفی،

بهزاد

 

1359/06/23

 

 

یوسفی،

ماهرخ

 

1360/06/27

 

 

 

بازگشت