سایت 19 بهمن

 

ناصر سیف دلیل صفائی

---

 

1322

در سنگسر متولد می شود.

تحصيلات ابتدائی را در بندر ترکمن به پایان می برد.

دوره ی متوسطه را در ساری می گذراند.

 

1340

به ‌عنوان شاگرد اول مازنداران، وارد دانشکده ی پلی‌تکنيک تهران می شود.

در دوره ی دانشکده، در امور صنفی و دانشجوئی مشارکت فعال دارد و مسئول کتابخانه ی دانشجويان می شود.

 

1345

در رشته ی مکانيک فارغ‌ التحصيل می گردد و بعد از پايان تحصيلات، از اعضاء هيئت مديره ی جامعه ی فارغ ‌التحصيلان پلی ‌تکنيک می شود.

پس از اتمام دوره ی خدمت اجباری سربازی، در کارخانه ی توليدارو به کار مشغول می شود.

 

۱۳۴۶

با گروه جزنی‌ شروع به فعالیت می کند.

 

1349

در تیم شهر گروه جنگل فعاليت می ‌کند.

 

بهمن               12

به همراه اسکندر رحیمی، محمدهادی فاضلی، شعاع الدین مشیدی، اسماعیل معینی عراقی، ایرج نیری و یک رفیق دیگر دستگیر شده و تحت شکنجه قرار می گیرد.

 

اسفند              26

سحرگاه در میدان تیر چیتگر، در تهران، تيرباران می شود.

 

 

 

بازگشت