سایت 19 بهمن

 

رحيمی اسكندر

---

 

۱۳۲۶

در لاهيجان متولد می شود.

 

۱۳۴۶

در دوره ی خدمت سربازی وارد گروه جزنی می شود.

پس از پايان دوره ی خدمت سربازی، در آموزش و پرورش استخدام شده و در شهرستان فومن به تدريس می پردازد.

 

1349

در تیم شهر گروه جنگل فعالیت می کند.

 

بهمن               12

به همراه ناصر سیف دلیل صفائی، محمدهادی فاضلی، شعاع الدین مشیدی، اسماعیل معینی عراقی، ایرج نیری و یک رفیق دیگر دستگیر شده و تحت شکنجه قرار می گیرد.

 

اسفند              26

سحرگاه در میدان تیر چیتگر، در تهران، تيرباران می شود.

 

 

 

بازگشت