سایت 19 بهمن

 

نيری هوشنگ

---

 

1327

در لاهيجان متولد می شود.

 

1346 خرداد

با به‌ پايان رساندن تحصيلات ابتدائی و متوسطه به‌ يکی از روستاهای خرم‌ آباد می رود و به عنوان سپاهی دانش به ‌کار مشغول می شود.

در اين زمان عملاً کار سازمانی خود را شروع کرده و چند بار با علی ‌اکبر صفائی‌ فراهانی به خارج از کشور مسافرت می کند و در ايجاد ارتباط و تدارک اسلحه نقش به‌ سزائی دارد.

 

1349 بهمن               19

در عملیات حمله به پاسگاه ژاندارمری سياهکل از ناحيه ی دست زخمی می شود.

پس از چند روز، به خاطر نجات جان وی، علی اکبر صفائی‌ فراهانی و جليل انفرادی به همراه رفیقی دیگر از کوه پائین می آیند و در يک خانه ی روستائی در روستای "چهل ستون" واقع در کوه‌ پايه ‌های سياهکل، توسط کدخدا و تعدادی از روستائيان، بدون این که به سوی آنان تیراندازی کنند، دستگير شده و به مأموران ژاندارمری تحویل داده می شوند.

 

اسفند              26

سحرگاه در میدان تیر چیتگر، در تهران، تيرباران می شود.

 

 

بازگشت