سایت 19 بهمن

 

شجاع الدین  مشیدی

---

 

۱۳۲۱

در رشت متولد می شود.

 

1340

به ‌عنوان شاگرد ممتاز در کنکور وارد دانشگاه پلی‌ تکنيک تهران می گردد.

در دوران دانشجوئی، در مبارزات صنفی و سیاسی دانشجويان فعاليت می‌ کند و به عنوان نماینده ی صنفی دانشجویان انتخاب می شود.

 

۱۳۴۴

در رشته ی برق فارغ‌ التحصيل می شود.

پس از اتمام دوره ی خدمت اجباری، در قسمت فنی راديو و تلويزيون و سپس در شرکت مخابرات به‌ کار می پردازد.

 

۱۳۴۶

با گروه جزنی‌ شروع به فعالیت می کند.

 

1349

در تیم شهر گروه جنگل فعاليت می ‌کند.

 

بهمن               12

به همراه اسکندر رحیمی، ناصر سیف دلیل صفائی، محمدهادی فاضلی، اسماعیل معینی عراقی، ایرج نیری و یک رفیق دیگر دستگیر شده و تحت شکنجه قرار می گیرد.

 

اسفند              26

سحرگاه در میدان تیر چیتگر، در تهران، تيرباران می شود.

 

 

بازگشت