سایت 19 بهمن

 

معينی عراقی اسماعيل

---

 

۱۳۲۱

در اراک متولد می شود.

 

۱۳۴۱

وارد دانشکده ی پلی ‌تکنيک تهران می شود.

 

۱۳۴۵

با عنوان مهندس برق فارغ ‌التحصيل می شود.

 

۱۳۴۶

با گروه جزنی‌ شروع به فعالیت می کند.

 

1349

در تیم شهر گروه جنگل فعاليت می ‌کند.

 

بهمن               12

به همراه اسکندر رحیمی، ناصر سیف دلیل صفائی، محمدهادی فاضلی، شعاع الدین مشیدی، ایرج نیری و یک رفیق دیگر دستگیر شده و تحت شکنجه قرار می گیرد. وی در محل کار خود، شرکت سهامی تلفن، بازداشت می شود.

 

اسفند              26

سحرگاه در میدان تیر چیتگر، در تهران، تيرباران می شود.

 

 

بازگشت