سایت 19 بهمن

 

(کامران) بنده خدا لنگرودی  هادی

---

 

1319

در لنگرود متولد می شود.

 

1342

وارد دانشکده ی پلی ‌تکنيک تهران می شود.

 در فعاليت‌های صنفی - سياسی دانشگاه شرکت می‌ کند.

 

1346

در اعتصابات مختلف به ‌طور فعال شرکت کرده و به‌ همين دليل نیزاز دانشگاه اخراج می گردد. به عنوان تنبیه به خدمت سربازی فرستاده می شود. خدمت خود را به عنوان سپاهی دانش در    روستاهای کرمانشاه می گذراند.

 

1348

توسط غفور حسن‌پور اصیل به عضويت گروه جزنی‌ درآمده و در تیم کوه شروع به فعاليت می کند.

 

1349 شهریور           15

یک دسته ی ۶ نفری تیم کوه، مهدی اسحاقی، جلیل انفرادی، هادی بنده خدا لنگرودی، محمدرحیم سماعی و یک نفر دیگر، به فرماندهی علی اکبر صفائی فراهانی، از دره ی "مکار" در نزدیکی چالوس حرکت خود را به سمت غرب آغاز می کند.

 

بهمن               19

از کوه پائين می آید تا در دهکده ی "شاغوزلات" معلم جوان ده ایرج نيری را ببيند و از خطری که او را تهديد می‌کند مطلع اش کند و فرارش بدهد، غافل از آن که ضربه از شهر به آن جا هم سرايت کرده است و ژاندارمری خانه ی ایرج نيری را در محاصره دارد. وی پس از يک درگيری مسلحانه به دست دشمن اسير می ‌شود.

افراد تیم کوه که در ارتفاعات هستند با صدای تیراندازی از واقعه مطلع می شوند و قرار می شود طبق طرح قبلی حمله را شروع کنند و ضمناً موجبات رهائی وی را نیز فراهم آورند.

در شامگاه همان روز آن ها از مواضع خود خارج شده و پس از تصاحب یک اتوبوس کوچک در جاده ی سیاهکل - لونک به سیاهکل حمله می کنند. هدف اصلی پاسگاه ژاندارمری و پست جنگلداری است. در این حمله تمام موجودی سلاح های پاسگاه که عبارت از ۹ قبضه تفنگ M1 و برنو و مسلسل است، تصاحب می گردد. در این عملیات، معاون پاسگاه سیاهکل و فرد دیگری کشته می شوند و دسته ی کوه بدون دادن تلفات به ارتفاعات جنوبی عقب نشینی می کنند. هوشنگ نیری از ناحيه ی دست زخمی و دستگیر می شود. ضمنأ رفیق زندانی، هادی بنده خدا لنگرودی، در پاسگاه نیست و همراه رئیس پاسگاه به رشت برده شده است.

 

اسفند              26

                       سحرگاه در میدان تیر چیتگر، در تهران، تيرباران می شود.

 

 

بازگشت