سایت 19 بهمن

 

فاضلی محمدهادی

---

           

۱۳۲۳

در فيروز آباد فارس متولد می شود.

 

۱۳۴۱

وارد دانشکده ی پلی ‌تکنيک تهران می شود.

در تمام دوران تحصیل، از فعالين مبارزات صنفی‌ - سياسی دانشکده است.

 

۱۳۴۵

در رشته ی مهندسی برق فارغ ‌التحصيل می شود. پس از اتمام دانشکده و گذراندن دوره ی اجباری خدمت سربازی در وزارت آب‌ و ‌برق استخدام می شود.

 

۱۳۴۶

با گروه جزنی‌ شروع به فعالیت می کند.

در عملیات حمله به بانک ايران و انگليس شرکت می کند.

 

1349

در تیم شهر گروه جنگل فعاليت می ‌کند.

 

بهمن               12

به همراه اسکندر رحیمی، ناصر سیف دلیل صفائی، شعاع الدین مشیدی، اسماعیل معینی عراقی، ایرج نیری و یک رفیق دیگر دستگیر شده و تحت شکنجه قرار می گیرد. وی در محل کارش دستگیر می شود.

 

اسفند              26

سحرگاه در میدان تیر چیتگر، در تهران، تيرباران می شود.

 

 

بازگشت