سایت سازمان 19 بهمن

 

برای تهیه‌ی هر یک از سی‌دی‌های این لیست با آدرس‌های ما تماس بگیرید.

 

 

لیست سی‌دی‌های سازمان 19 بهمن

 

 

چریک‌های فدائی خلق ایران

1. مجموعه سرود

الف: سرود بهار

دکلمه کردستان

سرود کارگران

دکلمه و شب‌های شالی‌زار

سرود گلسرخی

دکلمه اختناق

ب: موزیک

 

کارگاه هنر ایران

(کارگاه صدا)

2. مجموعه شماره 1 "شراره‌های آفتاب"

مجموعه‌ی ترانه - سرودهای زندان و ...

الف: "آفتاب‌کاران جنگل"، "کوه‌پایه"، "خون ارغوان‌ها"، "گل مینا"، "رود"، "پرنیان شفق" و "ایران من"

ب: "تل زعتر"، "هوشی مین"، "چه گوارا" و "انترناسیونال"

 

3. مجموعه شماره 2 "یادگار فدائیان شهید"

الف: سرودهای "فدائی"، "بهار خلق"، "پرچم‌دار ستم‌کشان"، "آرمان خلق"، "راه تازه"، "هان به پا ای خلق ایران" و "من چریک خلق ام" با صدای حمید اشرف

سرودهای "ای عشق"، "با ما بیا" و "آتش" با صدای پری دخت (غزال) آیتی

ب: شعر "سیاهکل" از بیژن جزنی

نامه‌ای به خانواده از عزت غروی، (رفیق مادر)

مجموعه‌ای از گفتارهای سیاسی با صدای فرامرز شریفی

 

4. مجموعه شماره 3 جشن‌واره‌ی موسیقی خلق‌های ایران

به مناسبت هفته‌ی بزرگ‌داشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

تهران، اردیبهشت 1358، شماره 1

ترانه - سرود با صدای "ب. چای‌اوغلو"

الف: "صمد"، "مرثیه‌ی بهروز" و "مبارزه"

ب: "پویان" و "سیاهکل"

 

5. مجموعه شماره 4 جشن‌واره‌ی موسیقی خلق‌های ایران

به مناسبت هفته‌ی بزرگ‌داشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

تهران، اردیبهشت 1358، شماره 2

ترانه - سرودهای گروه "روجا" از مازندران

الف: "رنج کارگر"، "ته ستونی"، "کتولی"، "بلبل سر دار" "حسین خان"

ب: "زحمت‌کشون"، "بهیه"، "مشدی" و "طالبا"

 

6. مجموعه شماره 5 جشن‌واره‌ی موسیقی خلق‌های ایران

به مناسبت هفته‌ی بزرگ‌داشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

تهران، اردیبهشت 1358، شماره 3

ترانه - سرودهای عاشیق حسن با ترجمه‌ی فارسی

الف: "کارگر"، "برای خلق قهرمان کرد"، "برای خلق قهرمان ترکمن" و "آذربایجان"

ب: "فدائی"، "کوراغلو"، "داود" و "قالیچه"

 

7. مجموعه شماره 7 جشن‌واره‌ی موسیقی خلق‌های ایران

به مناسبت هفته‌ی بزرگ‌داشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

تهران، اردیبهشت 1358، شماره 5

"عاشیق‌لار"

الف: "کارگر"، "فدائی" و "ندارم باک" از عاشیق عبدالعلی

"آذربایجان" از عاشیق حسن

ب: "جشن کارگر" و "نبی" از عاشیق مشی

"رفیقان" و "ارس" از عاشیق حسن

 

8. مجموعه شماره 8 جشن‌واره‌ی موسیقی خلق‌های ایران

به مناسبت هفته‌ی بزرگ‌داشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

تهران، اردیبهشت 1358، شماره 6

سرودهای کارگری

الف: "انترناسیونال"، "اول ماه مه"، "کارگر"، "کارگر و برزگر"، "ای رفیقان" و "پیوستن"

ب: ترانه - سرود "کارگر" با صدای رفیق اژدر، کارگر دخانیات، به زبان آذری و با دکلمه فارسی

شعر به زبان آذری توسط یک کارگر بی‌کار با دکلمه فارسی

"انترناسیونال"

 

9. مجموعه شماره 9 جشن‌واره‌ی موسیقی خلق‌های ایران

به مناسبت هفته‌ی بزرگ‌داشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

تهران، اردیبهشت 1358، شماره 7

مجموعه‌ای از مقام‌های ترکمنی توسط بخشی‌های خلق ترکمن

الف: "درباره‌ی دوتار ترکمنی"، "شادی" (شاد دلی)، "روشنائی" (یاختلق مقامی)، "گریه نکن ای فقیر" و "چه بسیار خندیدید"

برای خلق ترک و ترکمن توسط "چای اوغلو" و "گرکزی"

ب.: "جاپای اوغلی" از "گلدی اوغلی"

"قنقور باش مقامی"، "آت چابان"، "استاده" و "آزادی" (آزادلیق مقامی)

 

10. مجموعه شماره 10 جشن‌واره‌ی ترکمن صحرا

"کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن"

به مناسبت هفته‌ی همبسته‌گی با خلق قهرمان کرد در بندر ترکمن، شماره 1

الف: سرود "خلق ترکمن"، دو ترانه‌ی ترکمنی، "یولداش غفور عمادی"، "ترکمن" و "کارگر" از عاشیق حسن

ب: "جنگ نامه" (قشقائی)

ترانه‌ی مازنی از گروه "روجا"

سرودهای: "من چریک خلق‌ام"، "کرد زنده باد"، "خلق ترکمن" و "انترناسیونال"

 

11. مجموعه شماره 11 جشن‌واره‌ی ترکمن صحرا

"کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن"

به مناسبت هفته‌ی همبسته‌گی با خلق قهرمان کرد در بندر ترکمن، شماره 2

"منتخب برای ایل قشقائی"

الف: "سحرآوازی"، "جنگ نامه"، "هلی" و ترانه‌های ترکمنی

ب: "کوراوغلو" (قشقائی)

"کوراوغلو" و "فدائی" با صدای عاشیق حسن

 

12. مجموعه شماره 12 جشن‌واره‌ی ترکمن صحرا

"کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن"

به مناسبت هفته‌ی همبسته‌گی با خلق قهرمان کرد در بندر ترکمن، شماره 3

الف: سرود "خلق ترکمن"

مجموعه‌ی اتصال قطعات ("همه ره بردن"، "امیری کمر سری"، "امیری دنباله‌ی میش حال")، "لاره لاره" و "بلبل سر دار" از گروه "روجا"

ب: "سیاه ابرانا" از گروه "روجا"

"گفتگو می‌کند"، "ره‌آورد"، "عمو صمد نیامد" و "فدائی" از "عاشیق حسن"

 

13. مجموعه شماره 13 موسیقی ایل قشقائی

مقام‌هائی با سه تار، ویلن، ضرب، کرنا و نقاره

آلف: "مقام معصوم"، "گدن آغور ایل" (ایل شکوه‌مند در حال کوچ)، گوشه‌ای از "جنگ نامه" با سه تار و با الهام از مرغی به نام "قز بوغان"

"جنگ نامه" آهنگ رزمی مردان ایل قشقائی، "جیرانم، کیم آدی غافل تیر سنه" (ای آهوی من چه کسی تیر ناگاه بر تو انداخت)

"مقام محمد حسین" در سوگ نوعروسی ناکام، "باش گارا ایل"، "کوچ ایوز" ("ایوز" کوچ کن) آهنگی از داستان "کور اوغلو" قشقائی

"مقام صمصام"، "خسرو"، "جیران جیران"، "جنگ نامه" با ملودی‌های "اصلی" و "شکر جان جان" با ویلن و ضرب

"هه‌لی" متوسط با ملودی‌‌های "دره‌شوری"،"عروسی قنج‌علی خان"، "استاد فیلی" و "گلابتون"

"هه‌لی" آهنگ رقص زنان ایل قشقائی و "شیرعلی مردان"

ب: گذرگاه "هه‌لی" متوسط و تند به نام "پابردار" و "هه‌لی" تند با ملودی‌های "لکی" و "کولی وار"

قطعاتی با ویلن و ضرب

"جیران جیران عمله"، "جیران جیران کشکولی"، "نوای استاد فیلی"، "لالائی" ملهم از "لالائی ماه پرویز"، "شکر جان جان"، "ننه یانیم"

"جیرانیم کیم آدی غافل تیر سنه"، "جانم سن هارا"، "لای چنارم لای"، "در سوگ ابراهیم خان"، "لالای طهمورث"

"محمدطالب بیگ" و "مقام صمصمام"

نغمه‌هائی با آواز در مقدمه‌ی "جنگ نامه" با کرنا و نقاره

 

14. مجموعه شماره 14 سرودهای سرخ

الف: "روز رستاخیز"، "من چریک خلق‌ام"، "هماره یاد"، "خلق ترکمن"، "فدائی"، "شهیدان تیر"، "می‌چکد"و "آرش"

ب: "ای انسان‌ها" و "لالائی گل پونه"

موزیک سرودهای مختلف

قطعاتی با گیتار

 

15. مجموعه شماره 18 موسیقی فلسطین و شیلی

جشن‌واره‌ی سال‌گرد قیام و سیاهکل، بهمن 1358

الف: گروه "کوفیه" از فلسطین

ب: گروه "کویرون" از شیلی

 

16. سرودهای کنفدراسیون

سازمان دانش‌جویان ایرانی در آمریکا، تابستان 1357

الف: "ایران به پا"، "خشمی سوزان"، "ای رفیقان" "زندانی" و "گرد باد"

ب: "به پا ای هم‌وطن"، "من یک زن‌ام"، "آتش پیکار" و "ما به خون خود"

 

17. ترانه سرودهای آذری

چریک فدائی خلق، علی‌رضا نابدل

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازگشت