کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

تئوری سیاسی استقراضی نمی تواند راهنمای درست عمل انفلابی قرار گیرد

    


 

  

   

 

آرشیو مقالات سال 1392

 

تیتر مقالات

"انقلاب اسلامی" اولین "انقلاب مخملین" امپریالیست‌ها!

به مناسبت سی و پنجمین سالگرد قیام خودبه خودی توده ها در 21 و 22 بهمن 57

حمید تقوائی و مقولۀ اتحاد

ایدئولوژی فرمانروایان روسیه در سال 1995: غرب‌گرایان و اُروآسیائی‌ها

قسمت اول

دانشگاه، نمادی از آگاهی، مبارزه و مقاومت در جوامع تحت سلطه

به مناسبت شصتمین سالگرد 16 آذر روز دانشجو

دولت "اعتدال" و ضمانت اعتدال در جامعه!

بین المللی‌شدن سرمایه‌ی انحصاری(قسمت آخر)

انقلاب کبیر اکتبر: شکست یا پیروزی؟

به مناسبت 96مین سالگرد انقلاب شکوهمند اکتبر

پایانی فقر و اعدام، در پایانی رژیم جمهوری اسلامی‏ست

بین المللی‌شدن سرمایه‌ی انحصاری(قسمت سیزدهم)

عصرعمل و اپورتونیست های ضدعمل

چه کسانی در جنگِ سوریه ذینفع اند؟

بین المللی‌شدن سرمایه‌ی انحصاری(قسمت دوازدهم) 

انتخابات، ابزار فریب توده‌ها و کسب مشروعیت نظام

"سازمان فدائیان"(اقلیت) در کجای اتحاد ایستاده است؟

بین المللی‌شدن سرمایه‌ی انحصاری(قسمت یازدهم )

شعار"آزادی‌های بی‌قید و شرط"، فریبی بورژوائی، توهمی روشن‌فکرانه!

پاسخ چیست؟

بین المللی‌شدن سرمایه‌ی انحصاری(قسمت دهم)

نفش، جایگاه و موقعیت جنبش کُردستان

راه اندازی جنگ و تنش، سیاست کنونی امپریالیست ها

سخنی کوتاه درباره‌ی ایران وجهان!  (2)

بین المللی شدن سرمایه انحصاری(قسمت نهم)

تداوم غارت آمریکای لاتین با شیوه‌ای نوین

وقتی گرگ‏ها به جان هم می‏افتند

سخنی کوتاه درباره‌ی ایران وجهان!  (1)

بین المللی شدن سرمایه انحصاری(قسمت هشتم)

بازگشت