کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

تئوری سیاسی استقراضی نمی تواند راهنمای درست عمل انفلابی قرار گیرد

    


 

  

   

 

آرشیو مقالات سال 1386

 

تیتر مقالات

  کار برابر، دستمزد کم تر

«به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن»

 بازهم عدول از اصول2

  سفاهت یا بلاهت

  مقوله ی جنگ از دیدگاه کمونیستی

  پیشاهنگ مسلح کمونیست، ضرورتی بی تردید در راه انقلاب

  دربارهی وحدت کمونیست ها

 "خوزه ماریا سیسون" ربوده شد!

بازگشت