کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

هرگونه تحولی، می بایست تضاد خلق و امپریالیسم را حل کند و حل این تضاد یعنی استقرار حاکمیت خلق (طبقه کارگر، خُرده بورژوازی شهر و روستا) و سرنگونی سلطه ی امپریالیسم - مسعود احمدزاده

آرشیو سال های قبل               
 

     مقالات

 

 

انسان گرائی انقلابی چه گوارا

نوشته ی مایکل لوُی

ترجمه ی پویان کبیری

     در عصر ما، نئولیبرالیزم جهانی با خودنمائی ی پیروزمندانه، مقوله ی خود و ایدئولوژی آن را انحصاری نموده است.  برای مقابله با فساد ماهوی تسلط جهانی سرمایه داری، بیش از هر چیز دیگر، ما نیاز به اشکال جدیدی از تفکر و عمل که جنبه ی جهانی و فراگیر داشته باشند، داریم. 

          

 

       

 

مقالات سال 1392


 

تیتر مقالات سال جاری

صهیونیسم و بنیادگرائی اسلامی، دو جلوه از سیاست های امپریالیستی!

داعش، نقشه راه امپریالیستی!

ایدئولوژی فرمانروایان روسیه در سال 1995: غربگرایان و اُروآسیائی ها

قسمت آخر

داعش نمونه ای دیگر از ابزار ضدخلقی امپریالیسم!

تنش گسترده در عراق و پی گیری نقشة خاورمیانة بزرگ!

ایدئولوژی فرمانروایان روسیه در سال 1995: غربگرایان و اُروآسیائی ها

قسمت سوم

تداوم بازتقسیم امپریالیستی جهان

دولت روحانی و گرانی

ایدئولوژی فرمانروایان روسیه در سال 1995: غرب‌گرایان و اُروآسیائی‌ها

قسمت دوم

"انقلاب اسلامی" اولین "انقلاب مخملین" امپریالیست‌ها!

به مناسبت سی و پنجمین سالگرد قیام خودبه خودی توده ها در 21 و 22 بهمن 57

حمید تقوائی و مقولۀ اتحاد

ایدئولوژی فرمانروایان روسیه در سال 1995: غرب‌گرایان و اُروآسیائی‌ها

قسمت اول

دانشگاه، نمادی از آگاهی، مبارزه و مقاومت در جوامع تحت سلطه

به مناسبت شصتمین سالگرد 16 آذر روز دانشجو

دولت "اعتدال" و ضمانت اعتدال در جامعه!

بین المللی‌شدن سرمایه‌ی انحصاری(قسمت آخر)

انقلاب کبیر اکتبر: شکست یا پیروزی؟

به مناسبت 96مین سالگرد انقلاب شکوهمند اکتبر

پایانی فقر و اعدام، در پایانی رژیم جمهوری اسلامی‏ست

بین المللی‌شدن سرمایه‌ی انحصاری(قسمت سیزدهم)

عصرعمل و اپورتونیست های ضدعمل

چه کسانی در جنگِ سوریه ذینفع اند؟

بین المللی‌شدن سرمایه‌ی انحصاری(قسمت دوازدهم) 

انتخابات، ابزار فریب توده‌ها و کسب مشروعیت نظام

"سازمان فدائیان"(اقلیت) در کجای اتحاد ایستاده است؟

بین المللی‌شدن سرمایه‌ی انحصاری(قسمت یازدهم )

شعار"آزادی‌های بی‌قید و شرط"، فریبی بورژوائی، توهمی روشن‌فکرانه!

پاسخ چیست؟

بین المللی‌شدن سرمایه‌ی انحصاری(قسمت دهم)

نفش، جایگاه و موقعیت جنبش کُردستان

راه اندازی جنگ و تنش، سیاست کنونی امپریالیست ها

سخنی کوتاه درباره‌ی ایران وجهان!  (2)

بین المللی شدن سرمایه انحصاری(قسمت نهم)

تداوم غارت آمریکای لاتین با شیوه‌ای نوین

وقتی گرگ‏ها به جان هم می‏افتند

سخنی کوتاه درباره‌ی ایران وجهان!  (1)

بین المللی شدن سرمایه انحصاری(قسمت هشتم)