کمیته‌ی میزکتاب آمستردام برگزار میکند:

 

١- ترکیبی از روخوانی و اجرای نمایش

"افسانه‌ی آفرینش" نوشته‌ی: صادق هدایت

کارگردان: ناصر نجفی

بازیگران: هنرمندان خانه‌ی هنر

 

 

 

٢- سخنرانی: تلاش برای لغو مجازات مرگ

تلاشی به پیش است یا به پس؟

سخنران: جعفر امیری

 

 

 

تاريخ: یک شنبه ٢٣ نوامبر ٢٠٠۸ از ساعت ٢ تا ۶ بعدازظهر

 

 

 

 

 

آدرس کمیته‌ی میزکتاب آمستردام: 1e Weteringplantsoen 2/C

از ایستگاه مرکزی قطار با ترام‌های: ۱۶،۲٤و۲۵ ایستگاه:  Weteringsciruit

 

 

 

کمیته‌ی میزکتاب آمستردام، متشکل از:

انقلابیون کمونیست، سازمان ١۹ بهمن، شورای سوسیالیست‌های مسلمان، کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) - هلند و هواداران حزب کار ایران (توفان) - هلند.

 

 

Tel: +۳۱ ۶۲ ۵۰ ۵۰۱۵۵

mize_ketab@hotmail.com