برگزاری جلسات بحث‌ و گفتگو در رابطه با جنبش کارگری ایران

 

 

بحث دوم: استبداد، دیکتاتوری و دمکراسی در رابطه با جنبش کارگری در ایران

 

 

یک‌شنبه ١٤ دسامبر ٢٠٠۸ از ساعت ٢ تا ۶ بعدازظهر

 

 

سخنرانان: عباس فرد، بهمن آرام

 

 

از دوستان و رفقائی که مایل‌اند در بحث‌های کمیته‌ی میزکتاب آمستردام شرکت داشته و از ارائه دهندگان بحث باشند؛ تقاضا می‌شود با تلفن یا ایمیل کمیته‌ی میزکتاب آمستردام ( که در پائین همین آفیش آمده است) تماس بگیرند و تلفن یا ایمیل خود را در اختیار مسئولین امر جهت تنظیم برنامه قرار دهند.  

 

 

 

آدرس کمیته‌ی میزکتاب آمستردام: 1e Weteringplantsoen 2/C

 

از ایستگاه مرکزی قطار با ترام‌های: ۱۶، ۲٤ و ۲۵ ایستگاه:

  Weteringsciruit

 

 

 

کمیته‌ی میزکتاب آمستردام، متشکل از:

انقلابیون کمونیست، سازمان ١۹ بهمن، شورای سوسیالیست‌های مسلمان، کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) - هلند و هواداران حزب کار ایران (توفان) -هلند.

 

 

Tel: +۳۱ ۶۲۵ ۰۵۰ ۱۵۵

mize_ketab@hotmail.com