زنده باد ٨ مارس

  روز جهانی زنان کارگر و زحمتکش

 

امسال به مناسبت ٨ مارس ( روز جهانی زن)  چندین مراسم در شهرهای مختلف هلند برگزار می‌شود.

 

کمیته‌ی میزکتاب آمستردام ضمن حمایت و پشتیبانی از آن‌ها همگان را به شرکت در این مراسم‌ها دعوت می‌کند.

 

حضور شما عزیزان در این برنامه‌ها باعث هرچه پر رونق‌تر شدن آن‌ها و توجه به این روز مهم تاریخی خواهد بود.

 

مراسم‌ها به قرار زیر می‌باشند:

 

 

-         آمستلفین: جمعه ۶ مارس ٢٠٠٩ از ساعت ٧ تا ١٢ شب

آدرس: De Laagte, Henegouwslaan 2

از راه آهن مرکزی آمستردام با ترام ۵ و مترو۵۱ ایستگاه: Uilenstede

 

 

-         آمستردام: شنبه ٧ مارس ٢٠٠٩ از ساعت ۶ تا ١١ شب 

IKA Center : Lijnbaansgracht 194آدرس:

 از راه آهن مرکزی آمستردام با ترام ١٧ ایستگاه: Elandsgracht

 

 

-         وسپ: شنبه ٧ مارس ٢٠٠٩ از ساعت ٧ تا ١٠ شب

آدرس: Theaterzaal, Hermraadweg 1

 

 

- دلفت: یکشنبه: ٨ مارس ٢٠٠٩ از ساعت ١ تا ٧ بعد از ظهر

آدرس: Delfstede Zalencentrum Phoenixstraat 66

 

 

 

در روزهای فوق شما شاهد برنامه‌های متنوعی از جمله: اطلاعاتی، فرهنگی، متن خوانی، موسیقی، نمایش آثار هنری، نمایش فیلم و... خواهید بود.

 

 در تمام برنامه‌های فوق ورود برای همگان آزاد و رایگان است.

جهت اطلاعات بیشتر: تلفن، ٠۶٢۵٠۵٠١۵۵ و ایمیل: mize_ketab@hotmail.com

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازگشت