کارگران جهان متحد شوید!

 

 

 

 

  

The Organization of  19 Bahman  

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیست!

نشریه و اطلاعیه ها


 

نشریه شماره 34

سرمقالة نشریة جدید سازمان

فلسفه‌ی علمی، سلاح معنوی پرولتاریا!

دیگر مطالب این شماره:

علل تضادها و اختلافات درونی رژیم

پیشاهنگ مسلح کمونیست، ضرورتی بی‌تردید در راه انقلاب!(1)

"اتحادیه‌ی اروپا": سازشی ناپایدار جهت کنترل تضادهای پایدار!

زندگی و اوضاعِ کاریِ کارگران، در زیر سایۀ نظام

وظائف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پرولتاریا در انقلاب دموکراتیک نوین-3

ادیان، مجموعه‌هائی سازمان‌یافته از خرافه

چاره و درمانِ مفاسد اجتماعی در زیر سلطه‏ی نظام


وظائف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پرولتاریا در انقلاب دموکراتیک نوین-2

شورا یگانه اهرم اعمال حاکمیت واقعی کارگران و زحمتکشان

نظام و دستفروشان

وظائف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پرولتاریا در انقلاب دموکراتیک نوین

لومپن، لومپن _پرولتاریا و لومپنیسم

جامعه ایران و انتخابات

موقعیت انقلابی و نقش پیشاهنگ کمونیست (3)

امپریالیسم و پدیده‌ی مهاجرت - پناهنده‌گی

موقعیت و موانع‏ی جنبش‏های اعتراضی

موقعیت انقلابی و نقش پیشاهنگ کمونیست (2)

توکل، در تدارک استراتژی و تاکتیک های سترون!

بحران و جنگ سرمایه داری، عامل و مولد پناهنده گی

موقعیت انقلابی و نقش پیشاهنگ کمونیست

تهمت‌زدن، کثیف‌ترین شیوه‌ی برخورد با مخالفین

پایان سکانسی طولانی از نمایش ناتمام "مذاکرات هسته‌ای"

از پراتیک (مبارزه مسلحانه) بیزارم!!

مقوله‌ی جنگ از دیدگاه کمونیستی

انقلاب ضدامپریالیستی کوبا و روند اضمحلال آن

"توافق نامه" لوزان و نگاه ها!

تسلط بر منابع انرژی، مهم‌ترین عامل

 در بازتقسیم امپریالیستی جوامع نفت‌خیز تحت‌سلطه‌

تاریخِ چپ، به روایت حمید تقوائی

جلوه‌ی دیگری از اپورتونیسم نهادینه شده!

نقدی بر مقاله‌ی "موانع تشکل سراسری مستقل کارگران!"

کدام راه‏کار ثمربخش و صحیح‏ است؟

مقاومت کوبانی، تجلی ارادهً خلق!

آرزوهای "بزرگ" کودکان


برای ارتباط با ما، با آدرس پُست الکترونیک زیر تماس بگیرید:

 

 

 

صفحه اصلی

 

گرامی باد خاطرة شهدای اسفند ماه چریک های فدائی خلق!

 شهادت رفقا: مجید احمدزاده‌هروی، مسعود احمدزاده‌هروی، حمید توکلی،
           غلام‌رضا گلوی، اسداله مفتاحی، عباس مفتاحی (11 اسفند 1350) 


 

 

مطالب رسیدهجامعه، اعتراضات مردمی و جایگاهِ چپ!

سیاهکل، در پاسُخ به ضرورت‏های جامعه

لابه نمایندۀ نظام، از مردم!

مصلحت‏گرایی، یا دگراندیشی؟!

خیزشی برای: نان، کار وآزادی

موقعیت کنونی و رویکرد جمهوری اسلامی

وضعیت کنونی کاتالونی و حق تعیین سرنوشت

نگرانی‏ها و امیدها

خوف مقامات و منادیان سرمایه، از گسترش اعتراضات اخیر مردمی

پایانِ سالی دیگر

افق و چشم‏انداز زندگی مردم و کودکان، در ایران

شانزده آذر، توقعات و انتظارات

عدالت اجتماعیِ احمدی‏نژاد!

چهّارم فروردین از نگاهی دیگر

نگاهِ «حزب کمونیست کارگری ایران» به اوضاع کارگری

8 مارس 1917- اولین روز انقلاب روز زن

نامه نگاری‌ها به درگاه ترامپ

موقعیت زنان در افغانستان

به بهانۀ سیاهکل

سهل انگاری و بی‏مبالاتی نظام، جان ده‏ها کارگر را گرفت

یکی از ستون‏های نظام مُرد

صدمین سال انقلاب اکتبر

پدیدۀ "گورخوابی" در نظام جمهوری اسلامی

دنیای مجازی و جایگاهِ وظایف کمونیستی

در فقدان فیدل کاسترو

ترامپ محصول تضادها، کنش‏ها و واکنش‏های درونِ طبقۀ حاکمۀ آمریکا

اختلاسِ حکومتی در ایران

آیا اتریش کشوری بیطرف است؟

امپریا لیسم اتریش بدنبال شکار سود در سطح بین المللی!

"آزاد سازی" موصل، یا ادامۀ سیاست های جنگی

کمون پاریس بخش 4

تزهائی درباره راسیسم و سرمایه

(بخش اول)

سرمایه و برابری
اوضاع مدارس و شروط استخدام معلمین در ایران

اقدام وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی به شهروندان افغانستانی

استمرار فاجعه در سوریه

زندانیان سیاسی و نظام در دهۀ شصت

"بیگانه" بودن آری، بیگانه ماندن چرا؟

فرمان حمله خمینی به کُردستان در 28 مرداد 58

در پاسُخ به ضرورت ها، یا همراهی با دولت ها و نقشه های امپریالیستی؟!(پیرامون موضع اخیر حزب دمکرات کُردستان ایران)

آیا جنبش ضدفاشیستی علیه حزب آزادیخواه  اتریش (FPÖ)
جلوگیر فاشیسم خواهد بود؟

درس­های کمون(بخش3)

روایت و نگاه نادر ثانی، از ایرج مصداقی

سروهای ایستاده
سرکوبِ نظام، بر گُردۀ جامعه

پیشاهنگ پرولتری از نگاهِ امیر پرویز پویان

هزینۀ جنگ های امپریالیستی را چه کسانی می پردازند؟

موقعیت جنبشِ کارگری در اوّل ماه مه

زنده باد اول ماه مه! 

جلوه‌ای از آگاهی و عمل تاریخی طبقه کارگر

کارگران و "افزایشِ" دستمزد!

«خی پوستِ» مازندران، پایان یک دُوره!

موقعیتِ جنبش زنانُ، 8 مارس

واقعیت شما را ملزم می‌سازد که بپذیرید، سوسیال دمکراسی اتریش در حال
حاضر ازنظر سیاسی کاملن ورشکسته است.

تضادهای درونی نظام و انتخابات

درس­های کمون(بخش 2)

سیاهکل و قیام توده ای، 45 و 37 ساله شد
(بمناسبت دو رویداد تاریخی)

واقعه کُلن، نگاه و تقاضای «مینا احدی» از دولت های اروپائی

کمون پاریس: 1871،28,5تا18,3

شرح وقایع تاریخی (بخش 1)

 

داعش چراغ سبز سرمایه

موقعیت انقلابی و نقش پیشاهنگ کمونیست

(مطلب فوق توسط یکی از رفقا در وین به زیان آلمانی ترجمه شده است.)

از انفجارات و تیراندازی پاریس، تا توافقات و تصمیمات، وین و ترکیه

آرزوهای خیالی چپ!

پیآمدهای حملات هوائی روسیه در سوریه!

بیکاری و بیکارسازی در نظام جمهوری اسلامی ایران

رفیق سیامک اسدیان(اسکندر) و مقاله «آئینه سکندر» سازمان فداییان(اکثریت)

از پناهندگان حمایت نمائیم!

به جنگ­ها پایان دهید! امپریالیسم را سرنگون کنید!

راسیسم و مبارزه زندانیان در ایالات متحده آمریکا

دولت‌ها و پناهنده‌گان!

جنگِ بیپایانِ سرمایه

چپ «سُنتی» و چپ «مدرن»!

پیآمدهای توافق هسته‌ای

پایان سکانسی طولانی از نمایش ناتمام "مذاکرات هسته‌ای"

(مطلب فوق سرمقاله پیام سیاهکل شماره 28 می باشد که توسط یکی از رفقا در وین به زیان آلمانی ترجمه شده است.)

فقر، گرسنگی و آواره گیِ میلیونی، از زبان آمار

حمید اشرف سمبل شکیبائی و متانتِ کمونیستی

(بمناسبت 8 تیر 1355)

توضیح کوتاهی درباره‏ی عدم پاسخ فریبرز سنجری به تقاضای من

در سال‏روز چه گوارا

تقاضای توضیح از فریبرز سنجری

خود «مسلمان» ناشده «کافر» شده!

آرزوهای فرخ نگهدار!

در گرامیداشت روز جهانی کارگر!

فرخ نگهدار، بازمانده ای از دوران توهم «شکوفایی جمهوری اسلامی»!

جامعه‏ی کارگری در اوّل ماه مه

تسلط بر منابع انرژی، مهم‌ترین عامل

 در بازتقسیم امپریالیستی جوامع نفت‌خیز تحت‌سلطه‌

(مطلب فوق سرمقاله پیام سیاهکل شماره 26 می باشد که توسط یکی از رفقا در وین به زیان آلمانی ترجمه شده است.)

خجسته باد، اول ماه مه(11 اردیبهشت) روز جهانی کارگران!

بُحران یمن، حقیقت چیست؟

جنایتِ هولناکی دیگر، در افغانستان